Ôn tập môn Sinh học chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia


GIỚI THIỆU: 
Tác giả: Trần Văn Kiên - Lê Đình Trung 
Gồm có: 206 trang 
Cuốn sách Ôn tập môn Sinh học chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia tổng hợp đầy đủ kiến thức sinh học gồm lí thuyết và bài tập
Nội dung:
Cuốn sách gồm 3 phần: 
Phần 1:Di truyền học 
Phần 2:Tiến hóa
Phần 3:Sinh thái học

[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1sjOopkLVdAmGf0vn3IMedFTleRF1KWdj/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1sjOopkLVdAmGf0vn3IMedFTleRF1KWdj[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng