Nâng cao kỹ năng giải toán trắc nghiệm 100% dạng bài số mũ- logarit, số phức


Giới thiệu sách: 

- Sách gồm có 318 trang 

- Nâng Cao Kỹ Năng Giải Toán Trắc Nghiệm 100% Dạng Bài Mũ 

- Logarit và Số Phức giúp các em học toàn diện chuyên đề logarit và số phức. 

Cuốn sách nằm trong bộ sách chuyên sâu từng chuyên đề giải trắc nghiệm của tác giả Tô Thị Nga

Chuyên đề 1. Mũ – Logarit 
Vấn đề 1. Lũy thừa – Mũ – Logarit
+ Chủ đề 1. Lũy thừa – Logarit
+ Chủ đề 2. Hàm số mũ và hàm số logarit
Vấn đề 2. Phương trình mũ và logarit
Vấn đề 3. Bấtphương trình mũ và logarit
1. Phương pháp đưa về cùng cơ số
2. Phương pháp mũ hóa, logarit hóa
3. Phương pháp đặt ẩn phụ
4. Giải bất phương trình mũ – logarit bằng phương pháp hàm số
5. Giải bất phương trình mũ – logarit bằng phương pháp đánh giá – bất đẳng thức
Vấn đề 4. Hệ phương trình và hệ bất phương trình mũ – logarit
+ Dạng 1. Giải hệ mũ – logarit bằng phương pháp biến đổi tương đương
+ Dạng 2. Giải hệ mũ – logarit bằng cách đặt ẩn phụ
+ Dạng 3. Giải hệ mũ – logarit bằng phương pháp hàm số
+ Dạng 4. Giải hệ mũ – logarit bằng phương pháp đánh giá bất đẳng thức
Chuyên đề 2. Số phức
Vấn đề 1. Số phức
Vấn đề 2. Các bài toán về biểu diễn hình học của số phức
Vấn đề 3. Tìm số phức có mô-đun lớn nhất, nhỏ nhất
Vấn đề 4. Căn bậc hai của số phức và phương trình căn bậc hai
– Các phương trình quy về bậc hai
– Hệ phương trình
Vấn đề 5. Dạng lượng giác của số phức
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1BXnFZEuUp9fs37V02VKJrc7w4d970NKl/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1BXnFZEuUp9fs37V02VKJrc7w4d970NKl[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng