Kỹ năng giải nhanh 1 số dạng toán bằng máy tính CASIO


Giới thiệu sách: 
Tác giả: Đào Trọng Anh.
Gồm có: 14 trang
Có tất cả 10 dạng và các bài tập sau mỗi dạng giúp bạn thực hành

 Nội dung chính: Gồm các mẹo và bí quyết về giải nhanh 1 số dạng toán, bao gồm:
 Dạng 1: Tính giới hạn 
 Dạng 2: Tính tích phân
 Dạng 3: Tính đạo hàm
 Dạng 4: Giải phương trình lượng giác
 Dạng 5: Giải phương trình mũ và LOGARIT   Dạng 6: Xác suất
 Dạng 7: Tọa độ không gian
 Dạng 8: Số phức
 Dạng 9: Hàm số
 Dạng 10: Min-Max
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1BDWLHunB6IbMpQFgYMjLFP-kh9wNmlQh/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1BDWLHunB6IbMpQFgYMjLFP-kh9wNmlQh/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng