Công Phá Toán 3


Sách gồm 408 trang với 8 chủ đề :
 + Chủ đề 1. Hàm số và các ứng dụng của đạo hàm 
 + Chủ đề 2. Hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit 
 + Chủ đề 3. Nguyên hàm – tích phân và ứng dụng 
 + Chủ đề 4. Số phức 
 + Chủ đề 5. Khối đa diện và thể tích một số khối đa diện quen thuộc 
 + Chủ đề 6. Mặt cầu, mặt trụ, mặt nón 
 + Chủ đề 7. Phương pháp tọa độ trong không gian 
 + Chủ đề 8. Tổng ôn luyện
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/19CQqbhWxPRk-cTeMephPXreyVsBNCihV/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/19CQqbhWxPRk-cTeMephPXreyVsBNCihV[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng