Công phá đề thi THPT quốc gia 2018 môn Sinh học Tập 1

Cuốn sách Công phá Sinh 1 do tác giả Lê Thế Kiên biên soạn cô đọng kiến thức Sinh 11 và Sinh 12 phục vụ cho việc ôn luyện kỳ thi THPT Quốc gia môn Sinh học.
Công phá Sinh 1 với các nét mới điển hình sau:
+ Những nội dung Sinh học 11 quan trọng có thể xuất hiện trong đề thi THPT Quốc gia đều được cập nhật đầy đủ.
+ Hệ thống bài tập có lời giải kèm bộ đề thi thử Sinh học chọn lọc.
+ Chú trọng nhiều hơn đến kiến thức, lý thuyết quan trọng .


Nội dung Công phá Sinh 1 :
+ Phần 1. Các dạng bài tập Sinh học 11
+ Phần 2. Di truyền học phân tử
+ Phần 3. Di truyền học Menden
+ Phần 4. Di truyền học nhiễm sắc thể
+ Phần 5. Tương tác gen
+ Phần 6. Dạng bài về phép lai
+ Phần 7. Di truyền học quần thể
+ Phần 8. Đột biến
+ Phần 9. Di truyền người và bài toán xác suất
+ Phần 10. Ứng dụng di truyền học
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1_exa-b0Q3KbT0gPymEA0p0IPzXMeCa0H/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1_exa-b0Q3KbT0gPymEA0p0IPzXMeCa0H[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng