Công phá đề thi THPT quốc gia 2018 môn Sinh học Tập 2

Bộ sách Công Phá Sinh do Lovebook biên soạn nhằm giúp học sinh 12 ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Sinh học, bộ sách gồm 2 tập :
Công Phá Sinh 1 : Do tác giả Lê Thế Kiên biên soạn, đề cập đến phương pháp giải bài tập Sinh học.
+ Công phá Sinh 2 : Do tác giả Phạm Thị Thanh Thảo biên soạn, đề cập đến lý thuyết Sinh học khối 11 và 12.
Các nội dung được đề cập trong sách Công Phá Sinh 2 :
Phần 1. Sinh học cơ thể
Chương 1. Chuyển hóa vật chất và năng lượng
Chương 2. Cảm ứng
Chương 3. Sinh trưởng và phát triển
Chương 4. Sinh sản
Phần 2. Di truyền học
Chương 1. Cơ chế di truyền và biến dị
Chương 2. Quy luật di truyền
Chương 3. Di truyền học quần thể
Chương 4. Ứng dụng di truyền học
Chương 5. Di truyền học người
Phần 3. Tiến hóa
Chương 1. Bằng chứng tiến hóa và cơ chế tiến hóa
Chương 2. Sự phát sinh và phát triển sự sống trên trái đất
Phần 4. Sinh thái học
Chương 1. Cá thể và quần thể sinh vật
Chương 2. Quần xã sinh vật
Chương 3. Hệ sinh thái, sinh quyển và bảo vệ môi trường


[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1V5k7Nxng9J8ej6jZsEaB82HFX2WUJKaG/preview[/linkxem][linktai]https://drive.google.com/file/d/1V5k7Nxng9J8ej6jZsEaB82HFX2WUJKaG[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng