Kho sáng kiến kinh nghiệm mầm non 4-5 tuổi


Dưới đây là link download của kho SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MẦM NON 4-5 TUỔI, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 – 5 tuổi tại trường mầm non họa mi
 2. Skkn một số biện pháp giáo dục kĩ năng tự bảo vệ bản thân cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 3. Skkn một số biện pháp tổ chức tốt các hoạt động giáo dục âm nhạc cho trẻ lớp lá 1 trường mầm non hoa sen
 4. Skkn những biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học..
 5. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 6. Skkn một số biện pháp giáo dục ý thức cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường
 7. Skkn một số biện pháp sư phạp nhằm giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn hoạt động tạo hình tại lớp chồi 3 trường mầm non cư pang
 8. Skkn một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi học tốt môn làm quen với toán
 9. Hoạt động trải nghiệm trong dạy học tiếng việt cho học sinh lớp 4, 5
 10. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi lớp chồi 1 tại trường mầm non hoa pơ lang
 11. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giảng dạy môn hoạt động tạo hình cho trẻ 4 5 tuổi
 12. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn giáo dục âm nhạc tại lớp chồi 2 trường mầm non
 13. Skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi ỏ lớp chồi 2, trường mầm non họa mi
 14. Thiết kế một số trò chơi học tập nhằm phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 15. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn tạo hình
 16. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hoạt động tốt giờ học vẽ
 17. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng tạo hình cho trẻ 4 5 tuổi
 18. Skkn một vài biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt môn làm quen với toán
 19. Skkn một số biện pháp tổ chức các trò chơi vận động nhằm phát triển thể lực cho trẻ lứa tuổi mẫu giáo nhỡ
 20. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi tại trường mầm non
 21. Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi
 22. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 23. Skkn một số kinh nghiệm giáo dục trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi bảo vệ môi trường
 24. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú giúp trẻ 4 5 tuổi tích cực tham gia hoạt động giáo dục âm nhạc
 25. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 4 5 tuổi khám phá khoa học
 26. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hứng thú với hoạt động âm nhạc tại trường mầm non
 27. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hoạt động tốt giờ học vẽ
 28. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học tại trường mầm non
 29. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sống cho trẻ 4 5 tuổi
 30. Skkn “một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hứng thú với hoạt động âm nhạc tại trường mầm non
 31. Skkn một số biện pháp giáo dục kỹ năng sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả cho trẻ 4 5 tuổi
 32. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học trường mầm non
 33. Skkn một số biện pháp giúp cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi học tốt môn làm quen với toán.
 34. Skkn một số biện pháp dạy trẻ 4 5 tuổi làm đồ dùng đồ chơi nhằm phát huy tính tích cực sáng tạo của trẻ
 35. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi hoạt động tốt giờ học vẽ
 36. Skkn một số biện pháp đưa dân ca đến với trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 37. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi có kỹ năng tự phục vụ
 38. Skkn giữ gìn vẹ sinh và bảo vệ môi trường trẻ mg 4 5 tuổi mầm non sơn đông
 39. Skkn phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
 40. Skkn kinh nghiệm nâng cao chất lượng vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo nhỡ 4 – 5 tuổi
 41. Skkn một số biện pháp phát triển thể chất cho trẻ lớp 4 5 tuổi trong trường mầm non
 42. Skkn một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi 4 5 tuổi.
 43. Skkn một số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi 4 5 tuổi
 44. Skkn hình thành ở trẻ một số hành vi trong lễ giáo cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi” ở trường mầm non
 45. Skkn biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi yêu thích môn văn học
 46. Skkn lồng ghép nội dung giáo dục tấm gương đạo đức hồ chí minh trong việc dạy trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 47. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ mẫu giáo nhỡ (4 – 5 tuổi)
 48. Skkn một số biện pháp nhằm phát triển tư duy và khả năng định hướng trong không gian cho trẻ 4 5 tuổi ở trường mầm non
 49. Skkn một số biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho trẻ 4 5 tuổi trong trường mầm non
 50. Skkn một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 4 5 tuổi khám phá khoa học
 51. Skkn sáng tác thơ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi với chủ đề “bé yêu biển đảo việt nam Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4 5 tuổi phát triển thể chất.
 52. Skkn- một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo nhỏ
 53. Skkn-một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục thể chất cho trẻ 4 - 5 tuổi ở trường mầm non
 54. Skkn-một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi
 55. Skkn-một số biện pháp rèn luyện kỹ năng đọc diễn cảm cho trẻ mẫu giáo 4 - 5 tuổi làm đề tài của mình
 56. Skkn-một số biện pháp tạo hứng thú cho trẻ 4-5 tuổi khám phá khoa học
 57. Skkn-một số ứng dụng công nghệ thông tin tổ chức hoạt động có chủ đích cho trẻ 4 - 5 tuổi đạt hiệu quả
 58. Skkn-một số biện pháp giúp trẻ 4 - 5 tuổi làm quen với toán về tập hợp và số lượng
 59. Skkn-những biện pháp giúp trẻ 4-5 tuổi nâng cao khả năng cảm thụ văn học
 60. Skkn một số biện pháp giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mẫu giáo 4 – 5 tuổi
 61. Luận văn phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục trẻ tự kỷ 4 5 tuổi tại trường mầm non thực hành hoa thủy tiên, hà nội
 62. Luận văn hình thành kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua hoạt động lao động ở trường mầm non
 63. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi” tại nhóm lớp tôi chủ nhiệm
 64. Skkn một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi thông qua truyện cổ tích, ca dao, đồng dao
 65. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường mầm non bình minh buôn tuôr a xã dray sáp huyện krông ana đăk lăk
 66. Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua trò chơi học tập
 67. Skkn một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ hoạt động tạo hình trường mầm non họa mi
 68. Skkn các hình thức và biện pháp giáo dục để phát triển ngôn ngữ cho trẻ 3 -6 tuổi
 69. Skkn đề tài một số biện pháp giúp trẻ học tốt môn tạo hình( trẻ 4- 5 tuổi)
 70. Sử dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển khả năng giao tiếp ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 71. Hình thành kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua hoạt động lao động ở trường mầm non
 72. Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua trò chơi học tập
 73. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 5 tuổi học tốt hoạt động làm quen văn học ở trường mầm non sơn ca
 74. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng giáo dục âm nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi” tại nhóm lớp tôi chủ nhiệm
 75. Skkn một số giải pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi thông qua truyện cổ tích, ca dao, đồng dao
 76. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi lớp chồi 1 học tốt môn khám phá khoa học tại trường mầm non bình minh buôn tuôr a xã dray sáp huyện krông ana đăk lăk
 77. Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua trò chơi học tập
 78. Skkn một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ hoạt động tạo hình trường mầm non họa mi
 79. Hình thành kỹ năng hợp tác cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua hoạt động lao động ở trường mầm non
 80. Sử dụng trò chơi đóng vai theo chủ đề phát triển khả năng giao tiếp ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 81. Biện pháp phát triển vốn từ cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi thông qua trò chơi học tập
 82. skkn Xây dựng môi trường học tập cho trẻ 4 – 5 tuổi hoạt động một cách tích cực
 83. skkn Một số biện pháp nâng cao hiệu quả tổ chức hoạt động dạy hát quan họ cho trẻ 4-5 tuổi
 84. Skkn một số biện pháp kích thích trẻ 4 5 tuổi hoạt động tích cực trong giờ học vẽ
 85. Skkn một số biện pháp nâng cao khả năng quan sát của trẻ mẫu giáo 4-5 tuổi thông qua hoạt động làm quen với một số loại quả
 86. skkn Một số biện pháp gây hứng thú trong hoạt động giáo dục thể chất cho trẻ 4 5 tuổi
 87. Skkn một số biện pháp gây hứng thú cho trẻ 4 5 tuổi phát triển thể chất
 88. Skkn “ một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy vận động theo nhạc cho trẻ mẫu giáo 4 5 tuổi
 89. Skkn 1 số biện pháp làm đồ dùng đồ chơi 4 5 tuổi
 90. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng cho trẻ 4- 5 tuổi làm quen với văn học
 91. Skkn một số biện pháp giáo dục trẻ 4 5 tuổi bảo vệ môi trường trong trường mầm non
 92. Một số biện pháp mở rộng vốn từ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động đọc thơ
 93. Phát triển vốn từ cho trẻ 4 5 tuổi qua tập thơ ra vườn nhặt nắng của nguyễn thế hoàng linh
 94. Phát triển vốn từ tiếng việt cho trẻ 4 5 tuổi dân tộc dao
 95. Sáng kiến kinh nghiệm “một số hình thức nâng cao chất lượng cho trẻ 4 5 tuổi làm quen với tác phẩm văn học
 96. Skkn một số biện pháp giúp trẻ 4 – 5 tuổi hoạt ñộng tốt ở góc học tập
 97. Skkn phát triển ngôn ngữ cho trẻ 4 5 tuổi thông qua hoạt động dạy trẻ kể chuyện sáng tạo
 98. Skkn một số phương pháp phát triển ngôn ngữ cho trẻ mẫu giáo 4 -5 tuổi
 99. Skkn một số biện pháp phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ 4 5 tuổi thông qua bộ môn văn học
 100. Skkn một số biện pháp giáo dục lễ giáo cho trẻ 4 5 tuổi cho trẻ mãu giáo thông qua chuyện cổ tích
 101. Xây dựng hệ thống trò chơi phát triển vốn từ cho trẻ 4 5 tuổi
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng