Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 2017 Nguyễn Thế Lực

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Skill CASIO Công Phá Trắc nghiệm Toán 2017
Tác giả: Nguyễn Thế Lực
Nội dung chính: Hướng dẫn bấm máy tính và rèn luyện kỹ năng
Năm phát hành: 2017
Số trang: 13
Giới thiệu sơ lược:
I. Tính nguyên hàm – tích phân
II. Tính số phức
III. Tính giới hạn
IV. PT-BPT- Hệ
V. Hàm số
VI. Ứng dụng trong Oxyz , Oxy
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1ONq5De2E6oT_L94wHoaT2MWoQlz3sla0/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1ONq5De2E6oT_L94wHoaT2MWoQlz3sla0/view[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng