Hướng dẫn giải một số bài Peptit khó - Nguyễn Công Kiệt

Giới Thiệu
Tên tài liệu: Hướng dẫn giải một số bài Peptit khó
Tác giả: Nguyễn Công Kiệt
Nội dung chính: Tài liệu ôn thi THPT Quốc gia môn Hóa học, Chuyên đề Peptit
Năm phát hành: N/A
Số trang: 29
Giới thiệu sơ lược:
+ Về phương pháp giải peptit: Các bạn cần nắm được các kĩ thuật giải peptit cơ sở nhất. Nắm được tư tưởng các phương pháp qui về đipeptit, Đồng đẳng hóa, Trùng ngưng hóa, Sử dụng gốc axyl, Công thức tổng quát... Các phương trình tổng quát thủy phân thành peptit mạch ngắn, thủy phân trong môi trường axit, trong NaOH, phản ứng đốt cháy muối... nhuần nhuyễn. Biết sử dụng các chức năng của máy tính cầm tay như SOLVE và TABLE.
+ Về lời giải của các bài toán dưới đây: Một số do mình giải, một số khác là lời giải mà mình có trao đổi với các bạn học sinh.
[linkxem]https://drive.google.com/file/d/1DHCI4yZMhwy0CWn2cnCBwBWp7virS53c/preview[/linkxem] [linktai]https://drive.google.com/file/d/1DHCI4yZMhwy0CWn2cnCBwBWp7virS53c[/linktai]
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng