Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Starters


Cambridge English Starters (YLE Starters) là chương trình kiểm tra trình độ tiếng Anh theo chuẩn Cambridge cấp độ 1 dành cho trẻ em. Bộ đề test giới thiệu cho các em cách thực hiện các thể loại bài viết (writing) đơn giản về cuộc sống hằng ngày kèm với những bài nói (Speaking) đi kèm. Chương trình này cũng nhằm giúp các em bổ sung thêm kiến thức tiếng Anh cơ bản cũng như cải thiện sự tự tin trong giao tiếp tiếng Anh.

Bộ đề kiểm tra được viết dưới dạng các chủ đề quen thuộc hằng ngày và tập trung vào những kĩ năng tối cần thiết trong tiếng Anh qua nghe, nói, đọc và viết.


Cambridge English: Starters là một phương pháp tuyệt vời để giúp trẻ em xây dựng các kĩ năng ngoại ngữ và tiếp bước cho quá trình học tiếng Anh nâng cao sau này.


Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Starters, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 

 1. Starters authentic examination papers 1 for revised exam from 2018
 2. Starters authentic examination papers 1 for revised exam from 2018 (answer booklet)
 3. Starters authentic examination papers 2 for revised exam from 2018
 4. Starters authentic examination papers 2 for revised exam from 2018 (answer booklet)
 5. Succeed in cambridge english starters 8 complete practice test (2018) (link tải audio trang cuối)
 6. Audio scrips + answers succeed starters 2018 8 practice tests 
 7. Yle starters 2018 wordlist picture book
 8. Yle starters 2018 flashcards
 9. Cambridge starters 1 
 10. Cambridge starters 2
 11. Cambridge starters 3 book 
 12. Cambridge starters 4 
 13. Cambridge starters 5
 14. Cambridge starters 6
 15. Cambridge starters 7
 16. Cambridge starters 8
 17. Cambridge starters 9
 18. Starters 1 anwers booklet 
 19. Starters 2 anwers booklet
 20. Starters 3 anwers booklet 
 21. Starters 4 anwers booklet
 22. Starters 5 answer booklet 
 23. Starters 6 answer booklet
 24. Starters 7 anwers booklet
 25. Starters 8 anwers booklet 
 26. Starters 9 anwers booklet
 27. Storyfun for starters student book
 28. Get ready for starters 
 29. Fun for starters students book 4th edition
 30. Fun for starters students book
 31. Fun for starters students book 3d edition 
 32. Fun for starters teachers book 3d edition 
 33. Tổng hợp các đề thi starters 
 34. Richmond practice tests starters
 35. Đề thi starters 
 36. Đề thi starter
 37. Đề ôn thi tiếng anh cấp độ starters (practice tests) 
 38. Tổng hợp đề thi starter (reading, writing, listening, speaking)[links tải file nghe nằm ở trang cuối)
 39. Review for starters exam (ôn thi starters) 
 40. Storyfun for starters
 41. Yle starters picture book 
 42. Starters word list picture book
 43. Yle tests starters students book.
 44. Practice tests plus starters students book
 45. Practice tests plus starters teachers book
 46. Skills builder for starters 2 
 47. Get ready for starters
 48. Young learners sample papers tests starters movers lyers volume 1

Hỗ trợ tải Audio sau khi tải tài liệu trên page, nhắn tin Tại đây.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng