Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Flyers

Cambridge English Flyers, còn được gọi là Young Learners English Flyers, là bước kế tiếp trong hành trình học ngoại ngữ của trẻ sau khi vượt qua Cambridge English Movers. Đây là một phương pháp tuyệt vời để chứng tỏ rằng các em có thể xử lý các tình huống nói và viết tiếng Anh hàng ngày ở cấp độ cơ bản.

Cambridge English Flyers phù hợp cho lứa tuổi từ 10-14. Cambridge English Flyers là bậc cao nhất trong số ba bài thi của Cambridge English Young Learners dành cho học sinh bậc giáo dục tiểu học và trung học cơ sở.


Dưới đây là link download Giáo trình tiếng anh trẻ em Cambridge English Flyers, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 

 1. Flyers authentic examination papers 1 for revised exam from 2018
 2. Flyers authentic examination papers 1 for revised exam from 2018 (answer booklet)
 3. Flyers authentic examination papers 2 for revised exam from 2018
 4. Flyers authentic examination papers 2 for revised exam from 2018 (answer booklet)
 5. Succeed in cambridge english flyers 8 complete practice test (2018) (link tải audio trang cuối)
 6. Audio scrips + answers succeed flyers 2018 8 practice tests 
 7. Yle flyers 2018 wordlist picture book
 8. Yle flyers 2018 flashcards
 9. Cambridge flyers 1
 10. Cambridge flyers 2
 11. Cambridge flyers 3
 12. Cambridge flyers 4
 13. Cambridge flyers 5
 14. Cambridge flyers 6
 15. Cambridge flyers 7 
 16. Cambridge flyers 8
 17. Cambridge flyers 9
 18. Flyers 1 answer booklet 
 19. Flyers 2 answer booklet 
 20. Flyers 3 answer booklet 
 21. Flyers 4 answer booklet
 22. Flyers 5 answer booklet
 23. Flyers 6 answer booklet 
 24. Flyers 7 answer booklet 
 25. Flyers 8 answer booklet 
 26. Flyers 9 answer booklet
 27. Từ vựng, ngữ pháp, câu hỏi ôn thi flyers
 28. Storyfun for flyers student book
 29. Yle flyers practice tests 
 30. Yle flyers practice tests teachers notes
 31. Fun for flyers students book 4th edition
 32. Get ready for flyers 
 33. Fun for flyers 3e students book
 34. Fun for flyers students book
 35. Fun for flyers students book 3th edition
 36. Staters, Movers, Flyers reading, writing, listening, speaking 
 37. Yle flyers teacher book 
 38. Yle flyers student book
 39. Đề thi thử starters, movers, flyers
 40. Tổng hợp đề thi flyers (reading, writing, listening, speaking) 
 41. Từ vựng, ngữ pháp, câu hỏi nói ôn thi flyers 
 42. Đề thi flyers practice tests
 43. Đề thi flyers reading, writing có đáp án
 44. Review for flyers exam (ôn thi flyers) 
 45. Storyfun for flyers
 46. Young learners sample papers tests starters movers lyers volume 1
 47. Skills builder flyers 1
 48. Skills builder flyers 2
 49. Puzzle time for flyers by jon marks.
 50. Collins practice tests for yle flyers teacher s guide
 51. Practice tests plus flyers students book.
 52. Yle tests flyers students book
 53. Yle tests starters teachers book
 54. Puzzle time for flyers
 55. Skills builder for flyers 2
 56. Skills builder for flyers 2 
 57. Get ready for flyers
 58. Fantastic flyers pupil's book (tiếng anh trẻ em)
Hỗ trợ tải Audio sau khi tải tài liệu trên page, nhắn tin Tại đây.

Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng