TỔNG HỢP TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH LUYỆN THI IELTS

Dưới đây là link download TỔNG HỢP TÀI LIỆU, GIÁO TRÌNH LUYỆN THI IELTS, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.


 1. Tuyển tập các bài đọc song ngữ cambridge ielts 1
 2. Tuyển tập các bài đọc song ngữ cambridge ielts 9
 3. Tuyển tập các bài đọc song ngữ cambridge ielts 11
 4. Giải chi tiết cambridge ielts tập 7
 5. Giải chi tiết cambridge ielts tập 8
 6. Giải chi tiết cambridge ielts 9 
 7. Giải chi tiết cambridge ielts 10
 8. Giải chi tiết cambridge ielts 11
 9. Cẩm nang luyện IELTS 9.0 (năm 2017) 
 10. The complete solution ielts writing (luyện ielts writing từ 5.5 lên band 8)
 11. The complete solution ielts speaking ( luyện ielts speaking từ 5.5 lên band 8), links tải file nghe ở trang cuối
 12. IELTS Simon’s essay analysis – Tuyển tập hướng dẫn phân tích bài mẫu band 9 của thầy Simon
 13. IELTS Power Reading - Target Band 9
 14. Ielts practice tests
 15. Basic ielts speaking
 16. Basic ielts listening (link tải audio ở trang cuối)
 17. Basic ielts reading 
 18. Basic ielts writing
 19. Giải chi tiết cambridge ielts reading tests (giải đề reading cam 6 đến 11)
 20. 42 chủ đề speaking ielts part 1
 21. 49 chủ đề speaking ielts part 2
 22. Common mistakes at ielts advanced 
 23. Check your english vocabulary for ielts
 24. Check your english vocabulary for ielts 3rd ed
 25. 45 IELTS Speaking Part 2 Topics & Questions THÁNG 2 - THÁNG 5 / 2017 
 26. 185 dàn ý ielts writing 
 27. Ielts advantage speaking and listening skills (có link tải file nghe ở trang cuối cùng) 
 28. 5 bộ đề ielts sát với đề thật, có hướng dẫn trả lời full reading, listening, writing và speaking (kèm link file nghe ở trang cuối) phần 1
 29. 5 bộ đề ielts sát với đề thật, có hướng dẫn trả lời full reading, listening, writing và speaking (kèm link file nghe ở trang cuối) phần 2
 30. Academic writing for ielts 
 31. Complete ielts bands 6.5 7.5 student book
 32. Complete ielts band 6.5 7.5 teacher book 
 33. Complete ielts band 4 5 teacher book 
 34. Insight into ielts extra
 35. Complete ielts band 4 5 work book
 36. Complete ielts bands 5 6.5 student book 
 37. The complete solution ielts writing updated 
 38. Succeed in ielts speaking and vocabulary
 39. Grammar for ielts with answers
 40. Achieve IELTS Academic Writing Success
 41. Ielts speaking test 
 42. Vocabulary for academic ielts writing task 1 (part 1)
 43. Sample speaking ansswers 3 parts (200 đáp án bộ đề ielts speaking kèm file âm thanh của giáo viên người anh) 
 44. The complete solution ielts speaking (có link tải file nghe nằm ở trang cuối cùng)
 45. Ielts interactive self study 200 advanced vocabulary questions (luyện từ vựng ielts qua bài tập với đáp án chi tiết)
 46. Ielts preparation and practice l&s
 47. Crack the ielts's myth
 48. Ielts academic and general task 2 how to write at a 9 level
 49. Speaking success tips and strategies
 50. Ielts vocabulary booster learn 500+ words for ielts essay
 51. The official cambridge guide to ielts
 52. Ielts practice tests plus 2 
 53. Get ielts band 9 academic task 2 writing
 54. Get ielts band 9 speaking
 55. ELTS Reading Recent Actual Tests Tuyển tập các bài đọc song ngữ
 56. Expert on ielts reading 2 full 
 57. Ielts advantage writing skills
 58. Ielts advantage reading skills
 59. Bộ đề IELTS Writing 2014-2015-2016 
 60. Ielts speaking samples part 2 topic forecast 
 61. 100 ielts speaking part 2 topics in 2016 & 2017 & sample answers
 62. Ielts write right 
 63. Ielts maximiser educational book speaking 
 64. Tổng hợp 100 topics thường gặp trong ielts speaking
 65. The best preparation for ielts listening 
 66. The best preparation for ielts reading
 67. Common mistakes at ielts intermediate 
 68. High scoring ielts writing
 69. Ielts writing
 70. Get ready for IELTS student book (có link tải audio ở trang cuối)
 71. How to prepare for ielts (link audio ở trang cuối cùng)
 72. Ielts reading practice tests 2016
 73. Ielts writing task 1 target 7+ từ a z
 74. Ideas for ielts topic 
 75. Tự học ielts topic vocabulary theo phương pháp đơn giản & hiệu quả
 76. Tổng hợp 20 chủ đề ielts speaking part 1
 77. Tuyển tập 3000 cấu trúc tiếng anh hay bắt gặp trong mọi kỳ thi ielts, toeic & đại học (phần 1) 
 78. Cambridge IELTS 12 (có link tải file nghe ở trang cuối)
 79. Ielts speaking sample answers 3 parts (có link tải file nghe ở trang cuối)
 80. Improve your skills reading for ielts 6.0 7.5
 81. 55 Speaking cues part 2 IELTS questions 
 82. Ielts writing 6.5 từ a đến z 
 83. Giải IELTS Speaking Full 3 Parts
 84. Ielts writing target 7 task 2 ielts fighter biên soạn
 85. 12 topic ielts speaking part 1 + sample answers 2017 
 86. Ielts express upper intermediate studentbook
 87. Longman preparation series for the toeic test introductory course(4edition)
 88. Ielts express intermediate.sb
 89.  Cambridge top tips for ielts general training 
 90. Ielts preparation and practice speaking and listening student book (link tải audio ở trang cuối cùng) 
 91. Intensive ielts reading 
 92. Ielts preparation and practice reading writing academic 2e
 93. Practice tests for ielts with answers 
 94. Exam essentials ielts practice test 2
 95. Focus on academic skills for ielts
 96. Ielts preparation and practice reading and writing 
 97. Ielts ideas & vocabulary full
 98. Ielts introduction study skills
 99. Ielts writing 2016 review
 100. Ielts target 7.0
 101. Ielts advantage reading skills
 102.  Ielts advantage speaking & listening skills
 103. Ielts listening recent actual tests (link tải audio ở trang cuối)
 104. The best preparation for ielts listening
 105. The best preparation for ielts reading
 106. Oxford ielts practice test book (peter may)
 107.  Ielts leader vocabularylist 
 108. Ielts preparation and practice listening and speaking (có link tải audio ở trang cuối)
 109. Master ielts speaking
 110. Preparation and practice (academic writing)
 111. Master ielts essays
 112. Perfect speaking english 
 113. Ielts trainer (link tải audio ở trang cuối) 
 114. IELTS Actual Writing Test - Sample Band 8.0 
 115. Đề thi ielts writing 2014 full 
 116. The complete solution ielts writing 
 117. Common mistakes at ielts advanced
 118. Common mistakes at ielts intermediate.
 119. ielts graduation teacherbook
 120. 42 chủ đề cho phần ielts speaking part 1 (ielts speaking part 1 )
 121. 40 chủ đề cho phần ielts speaking part 2 
 122. Ielts tests 
 123. Achieve ielts grammar and vocabulary
 124.  Model essays for ielts writing chinese guides 
 125. Oxford thesaurus - an a- z dictionary of synonyms 
 126. How to prepare for ielts speaking 2 
 127. How to prepare for ielts writing
 128. How to prepare for ielts reading
 129. How to prepare for ielts listening 
 130. Common mistakes at ielts intermediate
 131. Achieve ielts grammar and vocabulary
 132. Ielts practice tests with key 
 133. 220 ielts speaking topics
 134. Ielts leader full 6 test 
 135. Ielts recent actual listening test vol 4 (link tải file nghe ở trang cuối)
 136. Ielts speaking mat clark 
 137. Cách học speaking part 2 hiệu quả 
 138. The best preparation for ielts writing
 139. Ielts writing task 2
 140. Ielts writing task 1 99 essays band 8 
 141. The best preparation for ielts listening 
 142. Writing for ielts 4.5 6.0 
 143. Cambridge english ielts life skills b1
 144. TUYỂN TẬP 70 BÀI MẪU CHO ĐỀ DỰ ĐOÁN IELTS SPEAKING PART 2 TỪ THÁNG 9 – 12/2017
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng