TỔNG HỢP TÀI LIỆU, BÀI TẬP, GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI

Dưới đây là link download TỔNG HỢP TÀI LIỆU, BÀI TẬP, GIÁO TRÌNH ĐẠI HỌC - CAO ĐẲNG CHUYÊN NGÀNH KHOA HỌC XÃ HỘI, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site. 
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần. 1. Bộ câu hỏi trắc nghiệm tâm lý học lứa tuổi 
 2. Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học
 3.  Phương pháp dạy học môn toán ở tiểu học
 4. Giáo trình hệ thống liên kết văn bản tiếng việt 
 5. Đề cương ôn tập môn thông tin trong quản lý hành chính nhà nước
 6. Tiếng việt thực hành – hà thúc hoan
 7. Ngôn ngữ học đối chiếu
 8. Giáo trình tâm lý học lao động
 9. Khéo ăn nói sẽ có được thiên hạ - trác nhã
 10. Đề thi trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa việt nam 167 câu (cơ bản + nâng cao) có đáp án
 11. 99 phương tiện và biện pháp tu từ tiếng Việt
 12. Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị , nxb đại học quốc gia (phần 1)
 13. Giáo trình lịch sử các học thuyết chính trị , nxb đại học quốc gia (phần 2)
 14. Tục ngữ, ca dao và việc phản ánh phong tục tập quán người việt 
 15. 99 tình huống sư phạm và cách giải quyết 
 16. 65 tình huống sư phạm thường gặp nhất và cách giải quyết đối với giáo viên 
 17. Trắc nghiệm môn cơ sở văn hóa việt nam (có đáp án) 
 18. Nghiệp vụ báo chí lý thuyết và thực tiễn 
 19. Dịch văn bản khoa học kỹ thuật sang tiếng anh
 20. Giáo trình dẫn luận ngôn ngữ học
 21. đề cương ôn tập môn dẫn luận ngôn ngữ
 22. Khung thể chế phát triển bền vững của một số nước đông nam á và bài học cho việt nam (nxb khoa học xã hội 2011) lưu bách dũng, 223 trang 
 23. Hài kịch hy lạp (nxb giáo dục 2005) aristophane 
 24. Giáo trình cơ sở văn hóa việt nam trần quốc vượng 


   Previous Post Next Post

   Giáo trình đại học-Cao đẳng