Kho tài liệu, giáo án liên môn tích môn Giáo dục công dân cấp THCS-THPT

Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp môn Giáo dục công dân, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn Giáo dục công dân, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download:


LỚP 6-7-8-9 (THCS)

 1. Giáo án tích hợp liên môn giáo dục công dân 6 bài 6 biết ơn 
 2. Giáo án tích hợp liên môn giáo dục công dân 9 chuyên đề giáo dục hôn nhân và “ bài toán dân số” 
 3. Dạy học tích hợp liên môn giáo dục công dân 6 rất hay chủ đề biết ơn sự hi sinh thầm lặng
 4. Giáo án tích hợp liên môn giáo dục công dân 7 tiết 13 bài 10 giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của gia đình, dòng họ
 5. Vận dụng kiến thức liên môn vào dạy một tiết học cụ thể trong môn gdcd lớp 7 
 6. Giáo án dự thi tích hợp bộ môn giáo dục công dân 7 bài sống giản dị
 7. Dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn giáo dục công dân 7 bài 7 yêu thiên nhiên, sống hòa hợp với thiên nhiên
 8. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn công nghệ, ngữ văn, vật lý, hóa học, âm nhạc vào môn giáo dục công dân 8 trong bài 12 quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (t1)

 9. Dạy học theo chủ đề tích hợp tất cả các môn học và một số nội dung giáo dục trong môn giáo dục công dân bậc trung học cơ sở

 10. Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp tất cả các môn học và một số nội dung giáo dục trong môn giáo dục công dân bậc trung học cơ sở 

 11. Giáo án dạy học theo chủ đề tích hợp giáo dục công dân 8 trong bài 12 quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình (t1)

 12. Tích hợp liên môn giáo dục ý thức bảo tồn và phát huy di sản văn hóa cho học sinh thông qua bài học bảo vệ di sản văn hóa (tiết 1 giáo dục công dân lớp 7)
 13. Giáo án liên môn giáo dục công dân 9 thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học 
 14. Giáo án tích hợp giáo dục công dân 9 bài 4 bảo vệ hòa bình
 15. Giáo án liên môn tích hợp giáo dục công dân lớp 8 bài sống và làm theo lời bác 
 16. Tích hợp các môn lịch sử, âm nhạc ngữ văn, địa lí, mỹ thuật vào giảng dạy bài “bảo vệ hòa bình” (giáo dục công dân lớp 9)
 17. Giáo án liên môn giáo dục công dân 9 thực hành ngoại khoá các vấn đề của địa phương và các nội dung đã học
 18. Giáo án tích hợp giáo dục công dân 9 bài 4 bảo vệ hòa bình 
 19. Dạy học theo chủ đề tích hợp giáo dục công dân 9 chủ đề năng động, sáng tạo 
 20. Tích hợp môn lịch sử, địa lý vào môn gdcd lớp 9 bài 17 nghĩa vụ bảo vệ tổ quốc Tích hợp các môn lịch sử, âm nhạc ngữ văn, địa lí, mỹ thuật vào giảng dạy bài “bảo vệ hòa bình” (giáo dục công dân lớp 9) 
 21. Giáo án tích hợp liên môn giáo dục công dân 7 bài đoàn kết, tương trợ
 22. Giáo án tích hợp liên môn giáo dục công dân 10 chủ đề sống và làm theo lời bác 
 23. Giáo án chuyên đề giáo dục công dân 9 chuyên đề giáo dục giới tính tuổi vị thành niên
 24. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) tiết kiệm điện 
 25. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) phát huy lí tưởng sống của thanh niên 
 26. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) nhận thức về môi trường sống quanh ta
 27. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của mỗi người 
 28. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 8) tại sao cần hạn chế sử dụng túi ni lông
 29. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 6) phân tích vấn đề rác thải và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rác thải ở xã bột xuyên, huyện mỹ đức, thành phố hà nội
 30. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (giáo dục công dân 10) nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn giao thông khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện
 31. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (môn giáo dục công dân 7) thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở nước ta
 32. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (giáo dục công dân 9) làm mát nhà vào mùa hè và tạo sự ấm áp vào mùa đông bằng cách trồng cỏ trên mái nhà 
 33. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn môn giáo dục công dân 8 bài 15 phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hạ
 34. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết vấn đề thực tiễn (giáo dục công dân 10) nâng cao nhận thức của học sinh về an toàn giao thông khi sử dụng xe đạp điện, xe máy điện
 35. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (môn giáo dục công dân 7) thực trạng ô nhiễm môi trường hiện nay ở nước ta
 36. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) nhận thức về môi trường sống quanh ta
 37. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 6) phân tích vấn đề rác thải và đề xuất một số giải pháp nhằm hạn chế rác thải ở xã bột xuyên, huyện mỹ đức, thành phố hà nội
 38. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) phát huy lí tưởng sống của thanh niên
 39. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) tiết kiệm điện
 40. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 9) bảo vệ tổ quốc là trách nhiệm của mỗi người 
 41. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (công dân 8) tại sao cần hạn chế sử dụng túi ni lông

  LỚP 10-11-12 (THPT)
  1. Dạy học tích hợp liên môn theo chủ đề công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc môn gdcd lớp 10
  2. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn dành cho học sinh trung học tình huống phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
  3. Giáo án dạy học liên môn giáo dục công dân 10 địa lí “công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại”
  4. Giáo án dự thi tích hợp bài 11 (1 tiết) chính sách dân số và giải quyết việc làm
  5. Giáo án tích hợp liên môn giáo dục công dân bài 11 chính sách dân số và giải quyết việc làm 


   Previous Post Next Post

   Giáo trình đại học-Cao đẳng