Kho tài liệu, giáo án liên môn tích môn Vật Lý 6-7-8-9-10-11-12 cấp THCS-THPT


Tổng hợp Giáo án liên môn tích hợp, hồ sơ bài dạy liên môn, vận dụng kiến thức liên môn lớp 6-7-8-9-10-11-12 môn Vật Lý, tài liệu được cập nhật liên tục trên site, dưới đây là links download:

THCS (lớp 6-7-8-9) 1. Giáo án liên môn tích hợp vật lý 7 chủ đề đặc điểm của âm
 2. Dạy học tích hợp liên môn vật lí 7 chuyên đề âm học
 3. Liên môn tích hợp vật lý 7 bài gương cầu lõm 
 4. Dạy học tích hợp liên môn vật lí 7 chuyên đề âm học
 5. Liên môn tích hợp vật lý 7 bài gương cầu lõm
 6. Giáo án liên môn tích hợp vật lý 7 bài ứng dụng của định luật truyền thẳng ánh sáng
 7. Liên môn vật lý 7 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
 8. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn vật lí 7 – tiết 16 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn 
 9. Bài giảng có tích hợp liên môn vật lý 7+ bảo vệ môi trường+ địa lý 6 bài 3 ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 
 10. Giáo án tích hợp vật lý 7 bài 3. ứng dụng định luật truyền thẳng của ánh sáng 
 11. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn vật lí 7 – tiết 16 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn 
 12. Dạy học theo chủ đề tích hợp vật lý 7. tiết 16 chống ô nhiễm tiếng ồn
 13. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn vật lí 7 bài 15 chống ô nhiễm tiếng ồn 
 14. Tích hợp liên môn vật lý 8 bài 12 sự nổi
 15. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 8 bài 9 áp suất khí quyển
 16. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 8 chủ đề các hình thức truyền nhiệt chủ yếu
 17. Dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 giáo dục môi trường và kỹ năng sống- bài áp suất khí quyển
 18. Tích hợp liên môn vật lý 8 bài 12 sự nổi
 19. Vận dụng kiến thức liên môn giải quyết tình huống (vật lý 8) sử dụng năng lượng tự nhiên và năng lượng tái tạo để tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường
 20. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 8) tái chế đồ bỏ đi làm đồ dùng học tập 
 21. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 8 bài 8 áp suất chất lỏng 
 22. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 8 bài nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên
 23. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 8 bài 12 sự nổi 
 24. Dạy học tích hợp liên môn vật lý 8 giáo dục môi trường và kỹ năng sống- bài áp suất khí quyển
 25. Sử dụng kiến thức liên môn vật lí thcs- để tạo ra điện từ sức gió
 26. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 8) tái chế đồ bỏ đi làm đồ dùng học tập
 27. Tích hợp chủ đề giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua kiến thức các môn vật lý, hoá học, địa lý, toán học và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “sự nổi” môn vật lý 8
 28. Tích hợp kiến thức các môn toán, vật lý và tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy bài “áp suất” môn vật lý 8
 29. Tích hợp liên môn vật lý 8 bài nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên 
 30. Dạy học theo chủ đề tích hợp bài 12 sự nổi” môn vật lí lớp 8
 31. Giáo án tích hợp liên môn bài 38. sự chuyển thể của các chất 
 32. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 8 bài sự nổi 
 33. Tích hợp chủ bài “nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên ” môn vật lý 8 
 34. Tích hợp liên môn tiết 23 nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (vật lý 8) 
 35. Giáo án tích hợp liên môn bài 38. sự chuyển thể của các chất
 36. Liên môn vật lý 8 chủ đề “áp suất và môi trường 
 37. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn vật lí 8 bài sự nổi 
 38. Tích hợp liên môn tiết 23 nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên (vật lý 8)
 39. Tích hợp liên môn vật lý 8 bài sự nổi” 
 40. Tích hợp chủ bài đối lưu bức xạ nhiệt môn vật lý 8 
 41. Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học vật lý 8 bài “ sử dụng an toàn và tiết kiệm điện”
 42. Tích hợp chủ bài đối lưu bức xạ nhiệt môn vật lý 8 
 43. Vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học vật lý 8 bài “ sử dụng an toàn và tiết kiệm điện” 
 44. Tích hợp liên môn vật lý 8 bài nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên 
 45. Tích hợp kiến thức các môn toán, vật lý và tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường vào giảng dạy bài “áp suất” môn vật lý 8. 
 46. Tích hợp chủ bài “nguyên tử, phân tử chuyển động hay đứng yên ” môn vật lý 8 
 47. Sử dụng kiến thức liên môn vật lí thcs- để tạo ra điện từ sức gió
 48. Giáo án tích hợp vật lý 9 bài 37 máy biến áp
 49. Tích hợp liên môn vật lý 9 bài 37 máy biến áp
 50. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 9) sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nông thôn thực trạng và giải pháp 
 51. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 9) tái chế đồ bỏ đi làm đồ dùng học tập
 52. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 9) sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả ở nông thôn thực trạng và giải pháp 
 53. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 9) tái chế đồ bỏ đi làm đồ dùng học tập
 54. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 9 bài 19 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện 
 55. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 9 bài 9 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện 
 56. Giáo án liên môn tích hợp vật lý 9 bài sử dụng điện an toàn và tiết kiệm
 57. Dạy học tích hợp liên môn vật lý 9 phần mắt và các tật của mắt
 58. Giáo án tích hợp liên môn vật lý bài phần mắt và các tật của mắt
 59. Giáo án tích hợp liên môn vật lý bài phần mắt và các tật của mắt
 60. Tích hợp chủ đề giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua kiến thức các môn vật lý, sinh học, toán học và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “mắt” môn vật lý 9.
 61. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 9 bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
 62. Giáo án tích hợp liên môn. bài sử dụng an toàn và tiết kiệm điện môn vật lý 9 
 63. Tích hợp chủ đề giáo dục môi trường và kỹ năng sống thông qua kiến thức các môn vật lý, sinh học, toán học và giáo dục công dân vào giảng dạy bài “mắt” môn vật lý 9.
 64. Tích hợp liên môn vật lý 9 phần mắt và các tật của mắt 
 65. Giáo án tích hợp liên môn vật lý bài sử dụng tiết kiệm điện năng
 66. Dạy học tích hợp liên môn vật lý 9 sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
 67. Dạy học tích hợp liên môn vật lý 9 phần mắt và các tật của mắt 
 68. Dạy học theo chủ đề tích hợp vật lý 9 chủ đề sử dụng an toàn và tiết kiệm điện
 69. Tổ chức dạy học tích hợp liên môn chủ đề dòng điện không đổi nguồn điện nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo và phát triển năng lực của học sinh
THPT (lớp 10-11-12)

 1. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 10 bài 11 lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn nguyên nhân tác dụng tích cực và tiêu cực của thủy triều
 2. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 10 bài 26 thế năng tiết 43 thế năng trọng trường 
 3. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 10 bài 26 thế năng tiết 43 thế năng trọng trường 
 4. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 10 bài 11 lực hấp dẫn định luật vạn vật hấp dẫn 
 5. Dạy học theo chủ đề tích hợp vật lý 10 lực hướng tâm và chuyển động li tâm 
 6. Dạy học theo chủ đề tích hợp vật lý 10 bài sự chuyển thể. sự nóng chảy và đông đặc
 7. Tích hợp vật lý 10 rất hay- xây dựng chủ đề tích hợp các môn khoa học tự nhiên chủ đề “cung tên”
 8. Tích hợp kiến thức môn vật lý, hóa học, sinh học, toán học giảng dạy về “sấm sét” trong bài “sự phóng điện trong chất khí” vật lý 11 nâng cao
 9. Tích hợp liên môn vật lý 11 bài “sự phóng điện trong chất khí
 10. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 11) “ráng mỡ gà, có nhà thì giữ”
 11. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 11) “ráng mỡ gà, có nhà thì giữ”
 12. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn chủ đề xử lý pin ácquy
 13. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn 
 14. Tích hợp kiến thức các môn vật lý; địa lý và công nghệ để giảng dạy chủ đề “ sản xuất và truyền tải điện năng” môn vật lý 12 
 15. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn tình huống ứng dụng hiện tượng điện phân trong việc mạ điện
 16. Tích hợp kiến thức các môn vật lý; địa lý và công nghệ để giảng dạy chủ đề “ sản xuất và truyền tải điện năng” môn vật lý 12 
 17. Tích hợp kiến thức các môn vật lý; địa lý và công nghệ để giảng dạy chủ đề sản xuất và truyền tải điện năng môn vật lý 12
 18. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn tình huống “sóng điện từ và tác hại trong cuộc sống – sai lầm phút chốc hậu quả mai sau”
 19. Tích hợp kiến thức các môn vật lý; địa lý và công nghệ để giảng dạy chủ đề sản xuất và truyền tải điện năng môn vật lý 12
 20. Tích hợp bảo vệ môi trường trong môn vật lí thpt
 21. Dạy học theo chủ đề tích hợp môn vật lý chủ đề thủy điện trong đời sống
 22. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn tình huống sử dụng kiến thức liên môn để tạo ra điện từ sức giósóng điện từ-vật lý lớp 12
 23. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn chủ đề xử lý pin ácquy
 24. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 12) “bảo vệ chủ quyền biển đảo “quần đảo hoàng sa là của việt nam 
 25. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống (vật lý 12) “bảo vệ chủ quyền biển đảo “quần đảo hoàng sa là của việt nam
 26. Giáo án tích hợp liên môn vật lý 12 (tích hợp toán lý hóa) 
 27. Vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn sóng điện từ-vật lý lớp 12
Previous Post Next Post

Giáo trình đại học-Cao đẳng