Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý cấp THPT (SKKN môn Vật lý lớp 10, 11, 12)



  Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Vật lý cấp THPT (SKKN môn Vật lý lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
  Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
  Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
  1. Skkn tích hợp giáo dục môi trường trong dạy học vật lý thpt
  2. Skkn phát triển năng lực sáng tạo của học sinh thông qua hoạt động ngoại khóa thiết kế thí nghiệm vật lý lớp 10
  3. Skkn phát triển các năng lực của học sinh bằng sử dụng bản đồ khái niệm chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 ban cơ bản
  4. Skkn hướng dẫn học sinh sử dụng sơ đồ tư duy vật lý 10 
  5. Skkn xử lý số liệu trong thực hành vật lý và phương pháp giải bài toán thực nghiệm luyện thi thpt quốc gia
  6. Skkn tổ chức dạy học giải quyết vấn đề chương dòng điện trong các môi trường vật lí 11 theo hướng phát huy năng lực học sinh
  7. Skkn xử lý số liệu trong thực hành vật lý và phương pháp giải bài toán thực nghiệm luyện thi thpt quốc gia 
  8. Skkn tổ chức dạy học giải quyết vấn đề chương dòng điện trong các môi trường vật lí 11 theo hướng phát huy năng lực học sinh 
  9. Skkn xây dựng bài tập dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh môn vật lý 11, 12
  10. Skkn phát triển các năng lực của học sinh bằng sử dụng bản đồ khái niệm chương “dòng điện xoay chiều” vật lí 12 ban cơ bản
  11. Skkn sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học, kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn
  12. Skkn sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn” 
  13. Skkn nâng cao kỹ năng giải nhanh bài tập trắc nghiệm (chương 1, 3 vật lý 12) bằng máy tính casio 570es; 570es.plus; 570vn.plus
  14. Skkn phân loại và phương pháp tìm cực trị trong bài toán điện xoay
  15. Skkn khảo sát cực trị trong mạch điện xoay chiều hoàn chỉnh
  16. Skkn ứng dụng định luật bảo toàn động lượng để chế tạo và phóng tên lửa nước
  17. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học vật lý 11
  18. Skkn một vài kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong phần “sinh sản ở động vật ” môn sinh học 11 cơ bản
  19. Skkn ứng dụng bản đồ tƣ duy trong dạy học vật lý 11 chƣơng trình cơ bản
  20. Skkn trực quan hóa thí nghiệm với sự hỗ trợ của máy vi tính trong dạy học phần quang hình học 11 nâng cao
  21. Skkn trắc nghiệm với bài toán cực trị trong mạch điện xoay chiều
  22. Skkn tổ chức, đổi mới phương pháp dạy học và sáng tạo để nâng cao chất lượng dạy, học chuyên
  23. Skkn tổ chức một số hoạt động ngoại khóa môn vật lí cho học sinh phổ thông
  24. Skkn tổ chức hoạt động dạy học giải quyết vấn đề chƣơng “động lực học chất điểm”, vật lí 10 thpt với sự hỗ trợ của bảng tƣơng tác
  25. Skkn tiếp tục hướng dẫn học sinh khá, giỏi vận dụng kiến thức toán học vào việc giải các bài tập vật lí nâng cao
  26. Skkn tích cực hóa hoạt động nhận thức của học sinh trong dạy học chương động lực học chất điểm – vật lý 10
  27. Skkn sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học, kiểm tra theo hướng phát triển năng lực học sinh chủ đề “cân bằng và chuyển động của vật rắn
  28. Skkn thiết kế ma trận và biên soạn đề kiểm tra dưới hình thức trắc nghiệm khách quan môn vật lí lớp 11 chương trình chuẩn kết hợp nội dung giảm tải
  29. Skkn tài liệu luyện thi đại học phần sóng cơ
  30. Skkn tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi phần nhiệt học.
  31. Skkn sử dụng số hàm phức và máy tính bỏ túi giải nhanh bài tập vật lí 12
  32. Skkn sử dụng phương pháp đồ thị để xử lí kết quả thí nghiệm
  33. Skkn tổ chức học sinh học tập tích cực bằng cách chuẩn bị tốt hệ thống câu hỏi đàm thoại cho từng bài học và từng đối tượng học sinh
  34. Skkn phương pháp giải đề thi trắc nghiệm chương sóng cơ & sóng âm ôn thi tốt nghiệp và đại học
  35. Skkn phương pháp giải một số bài tập giao thoa và sóng dừng
  36. Skkn phương pháp giải một số bài toán mở rộng kiến thức phần dao động cơ ( con lắc lò xo) & dòng điện xoay chiều
  37. Skkn phương pháp giải một số dạng bài tập và nâng cao dòng điện xoay chiều
  38. Skkn phương pháp giải nhanh các bài toán về thời gian trong dđđh bằng cách sử dụng “sơ đồ phân bố thời gian
  39. Skkn phương pháp giải nhanh và bài tập trắc nghiệm vật lý 12
  40. Skkn phương pháp giải toán vật lí cho nhiều đối tượng học sin
  41. Skkn phương pháp hướng dẫn học sinh giải bài tập phần điện xoay chiều.
  42. Skkn phương pháp tìm thời gian của vật chuyển động trong dao động điểu hòa.
  43. Skkn phương pháp ôn thi tnthpt quốc gia môn vật lí đạt hiệu quả .
  44. Skkn soạn thảo bài tập thí nghiệm vật lí chƣơng “động lực học chất điểm” vật lí 10 cơ bản.
  45. Skkn sử dụng bản đồ tư duy trong dạy học vật lí
  46. Skkn sử dụng giản đồ vectơ quay trong giải bài tập dao động vật lý 12.
  47. Skkn sử dụng hàm sin (hay cos) và giản đồ fre nen giải bài tập vật lý 12.
  48. Skkn sử dụng phần mềm imindmap 5 lập sơ đồ tư duy trong hoạt động củng cố kiến thức môn học – vật lí 10.
  49. Skkn phương pháp giải đề thi tốt nghiệp và đại học phần cực trị và ứng dụng giản đồ vectơ trong mạch điện xoay chiều
  50. Skkn phương pháp giải bài toán cực trị trong điện xoay chiều
  51. Skkn phương pháp giải bài toán cơ học cổ điển
  52. Skkn phương pháp giải bài tập vật lý phần điện xoay chiều
  53. Skkn phương pháp dạy học theo hướng kích thích sự hứng thú, tìm tòi của đối tượng học sinh yếu, kém
  54. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh qua rèn luyện giải bài tập vật lý
  55. Skkn phân loại và phương pháp giải nhanh các bài tập về giao thoa sóng cơ vật lí 12
  56. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tập giao thoa sóng cơ học
  57. Skkn làm rõ cơ sở lí thuyết và xây dựng hệ thống bài tập bồi dưỡng học sinh giỏi phần hiệu ứng compton môn vật lý thpt
  58. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tâp chương dòng điện xoay chiều
  59. Skkn phân loại và cách giải một số bài toán về giao thoa ánh sáng với khe young ( y–âng)
  60. Skkn phân loại và cách giải một số bài tập về mắt
  61. Skkn phân loại và cách giải các dạng toán về lượng tử ánh sáng
  62. Skkn phân loại và cách giải các dạng toán về dao động điện từ và sóng điện từ
  63. Skkn phân loại & phương pháp giải bài tập nhiệt vật lý 10 về chất khí
  64. Skkn ngoại khóa – vui học vật lý 11
  65. Skkn nghiên cứu thiết kế tài liệu điện tử hỗ trợ dạy học vật lí 10 trung học phổ thông
  66. Skkn phối hợp các phương pháp dạy học nhằm tích cực hoá hoạt động nhận thức của học sinh trong quá trình dạy học các kiến thức về “ dụng cụ quang học bổ trợ cho mắt”(vật lí 11- cơ bản) 
  67. Skkn nâng câo hiệu quả sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài toán vật lý chương trình 12 dòng điện xoay chiều
  68. Skkn nâng câo hiệu quả sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài toán vật lí 12 chương dao động cơ
  69. Skkn nâng câo hiệu quả sử dụng máy tính cầm tay trong việc giải các bài toán vật lí 12 chương dao động cơ
  70. Skkn một số thí nghiệm mô phỏng vật lý phần cảm ứng điện từ trong dạy học nội dung “điều kiện xuất hiện dòng điện cảm ứng, định luật len xơ về chiều dòng điện cảm ứng
  71. Skkn nâng cao chất lượng dạy – học trong giờ học phụ đạo môn vật lí 12
  72. Skkn một số kỹ thuật tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất trong vật lý
  73. Skkn một số kinh nghiệm trong việc giảng dạy thí nghiệm thực hành và thí nghiệm biểu diễn môn vật lý 10
  74. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả trong tiết dạy bài tập vật lí đối với học sinh trung bình,yếu
  75. Skkn một số bài tập về giao thoa ánh sáng
  76. Skkn mạch dao động điện từ
  77. Skkn một số bài tập tổng quát phần nhiệt học
  78. Skkn mạch dao động điện từ
  79. Skkn lựa chọn và phối hợp một số phương pháp giúp học sinh học tích cực một số bài trong chương động lực học chất điểm
  80. Skkn kích thích sự hứng thú học tập vật lý bằng những thí nghiệm đơn giản
  81. Skkn xây dựng chuyên đề nhiệt học trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi cấp khu vực và cấp quốc gia
  82. Skkn kích thích sự hứng thú của học sinh qua việc giải loại bài toán vật lý định tính
  83. Skkn khảo sát sự biến thiên cường độ dòng điện trong mạch rc
  84. Skkn kết hợp dạy học vật lí với thực tế
  85. Skkn hướng dẫn làm kính thiên văn khúc xạ đơn giản dùng cho học sinh phổ thông
  86. Skkn hướng dẫn học viên ôn tập và hệ thống hóa kiến thức vật lí bằng sơ đồ trong tiết ôn tập chương
  87. Skkn hướng dẫn học sinh giải quyết vấn đề trong dạy học vật lý ở trường phổ thông
  88. Skkn hướng dẫn học sinh giải bài toán định lượng về tính tương đối của chuyển động
  89. Skkn hệ thống bài tập về mắt và các dụng cụ quang học
  90. Skkn hướng dẫn giải nhanh một số bài tập con lắc đơn
  91. Skkn hướng dẫn giải bài tập về chu kỳ của con lắc đơn chịu ảnh hưởng của các yếu tố bên ngoài
  92. Skkn hình thành kiến thức tổng quan về ánh sáng cho học sinh
  93. Skkn hiệu quả của việc giải một số bài toán điện xoay chiều bằng phương pháp giản đồ véctơ
  94. Skkn giải nhanh một số bài tập vật lý 12 bằng máy tính casio
  95. Skkn dùng liên hệ giữa chuyển động tròn đều và dao động điều hòa để giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12
  96. Skkn chuyên đề sóng cơ và sóng âm
  97. Skkn chuyên đề dao động cơ
  98. Skkn bài toán thời gian trong dao động điều hòa
  99. Skkn bài tập từ trường
  100. Skkn bài tập nguyên lí i nhiệt động lực học
  101. Skkn bài tập định luật bảo toàn năng lượng
  102. Skkn áp dụng phương pháp thực nghiệm vào dạy học ở bài các hiện tượng bề mặt chất lỏng
  103. Skkn đổi mới phương pháp giảng dạy vật lý ở trung tâm giáo dục thường xuyên tỉnh đồng nai
  104. Skkn đổi mới phương pháp dạy học vật lý ở trung tâm giáo dục thường xuyên
  105. Skkn định dạng và phương pháp giải bài toán cộng hưởng điện trong mạch điện rlc nối tiếp
  106. Skkn định dạng và phương pháp giải bài tập cơ trong chương trình vật lý 10
  107. Skkn điền khuyết phương pháp củng cố kiến thức vật lý hiệu quả
  108. Skkn dao động điều hòa và chuyển động tròn đều
  109. Skkn “thiết kế một số đồ dùng dạy học môn vật lí lớp 12”
  110. Skkn “chứng minh một vật, hệ vật dao động điều hòa dành cho lớp chuyên”
  111. Skkn xây dựng và sử dụng bài tập chương “ động học chất điểm ’’ vật lí 10 nhằm rèn luyện kĩ năng giải bài tập cho học sinh
  112. Skkn vận dụng nguyên tắc sáng tạo triz xây dựng bài tập sáng tạo chương “các định luật bảo toàn” vật lý 10 trung học phổ thông
  113. Skkn “áp dụng phương trình trạng thái của khí lí tưởng giải bài tập về chất khí”
  114. Skkn xây dựng phần mềm hỗ trợ đọc hiểu vât lý phổ thông phần cơ học bằng tiếng anh
  115. Skkn vận dụng phương pháp giản đồ véc tơ để giải bài toán dòng điện xoay chiều
  116. Skkn vui học vật lí 10 từ sản phẩm làm tay đơn giản
  117. Skkn vận dụng kiến thức liên môn vào dạy học chương “lượng tử ánh sáng” vật lý lớp 12 theo phương pháp dựa trên vấn đề
  118. Skkn xây dựng chuyên đề dạy học và xây dựng hệ thông câu hỏi kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh cho chuyên đề dao động sóng điện từ
  119. Skkn vật lý sự khúc xạ ánh sáng trong môi trường có chiết suất thay đổi
  120. Skkn dạy học theo chủ đề trong giảng dạy vật lí thpt
  121. Skkn phương pháp giải nhanh các bài toán cực trị trong vật lí thpt
  122. Skkn hệ thống kiến thức và giải nhanh các bài tập trắc nghiệm chương sóng cơ vật lý 12
  123. Skkn vật lý giải thích định tính các hiện tượng quang học
  124. Skkn vật lý 10 tổ chức hoạt động ngoại khoá về lực hướng tâm ở lớp 10 theo hướng huy tính tích cực và phát triển năng lực sáng tạo của học sinh
  125. Skkn vận dụng phương pháp dạy học theo nhóm để dạy chủ đề thang sóng điện từ
  126. Skkn xây dựng bài tập dạy học theo định hướng phát triển năng lực của học sinh trong môn vật lý
  127. Skkn “giải pháp giúp học sinh phát huy tính tích cực tự học vật lý 10”
  128. Skkn phương pháp giải một số bài toán khó của chương i dao động cơ
  129. Skkn nâng cao năng lực tiếng anh chuyên ngành cho học sinh lớp 11 thông qua tổ chức dạy song ngữ chủ đề khúc xạ ánh sáng 
  130. Skkn quản lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất thiết bị đồ dùng dạy học phục vụ cho việc giảng dạy trong trường thpt
  131. Skkn vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học vật lý thpt nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và kỹ năng làm việc theo nhóm của học sinh
  132. Skkn vận dụng mô hình dạy học dự án vào dạy học vật lý thpt nhằm phát huy tính tích cực, tự lực và kỹ năng làm việc theo nhóm của học sinh
  133. skkn Một số nguyên tắc và giải pháp quản lý cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tại trường THPT
  134. Skkn vật lý thpt phương pháp giải một số dạng bài tập phần động học chất điểm 
  135. Skkn giải các bài toán dao động điều hòa bằng phương pháp giản đồ vec tơ quay vật lý 12, chương trình nâng cao
  136. Skkn xây dựng và sử dụng tài liệu môn vật lí 12 vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng thi thpt quốc gia
  137. Skkn bồi dưỡng hsg vật lí phần thí nghiệm thực hành chương điện học
  138. Skkn xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế phần cơ học thuộc chương trình vật lí 10 thpt 
  139. Skkn tổ chức các hoạt động học tập trong tiết bài tập vật lí nhằm phát huy tích tích cực của học sinh
  140. Skkn sử dụng phương pháp hình học để giải bài toán cân bằng vật rắn
  141. Skkn quản lý giải pháp chống âm thanh dội ngược và làm mát nhà đa năng của trường học
  142. Skkn tổ chức các hoạt động học tập trong tiết bài tập vật lí nhằm phát huy tích tích cực của học sinh
  143. Skkn giải pháp giúp học sinh làm tốt bài tập về dao động cơ 
  144. Skkn giải các bài toán dao động điều hòa bằng phương pháp giản đồ vec tơ quay vật lý 12, chương trình nâng cao
  145. Skkn xây dựng và sử dụng tài liệu môn vật lí 12 vào dạy học nhằm nâng cao chất lượng thi thpt quốc gia
  146.  Skkn bồi dưỡng hsg vật lí phần thí nghiệm thực hành chương điện học 
  147. Skkn phương pháp giải một số dạng bài tập phần động học chất điểm
  148. Skkn xây dựng hệ thống bài tập có nội dung thực tế phần cơ học thuộc chương trình vật lí 10 thpt
  149. Skkn thiết kế bài tập trắc nghiệm để nâng cao hiệu quả ttkt dạy chương dòng điện trong các môi trường
  150. Skkn phương pháp giải các dạng bài toán về truyền tải điện năng và máy điện xoay chiều 
  151. Skkn giải một số bài toán về va chạm bằng định luật bảo toàn động lượng và năng lượng 
  152. Skkn phân loại và cách giải một số bài tập điện xoay chiều
  153. Skkn hiệu quả của việc sử dụng phần mềm working model để hỗ trợ dạy học vật lí trên bảng tương tác
  154. Skkn giải pháp giúp học sinh làm tốt bài tập về dao động cơ
  155. Skkn phương pháp giải các dạng bài toán về truyền tải điện năng và máy điện xoay chiều
  156. Skkn hiệu quả của việc sử dụng phần mềm working model để hỗ trợ dạy học vật lí trên bảng tương tác
  157. Skkn thiết kế bài tập trắc nghiệm để nâng cao hiệu quả ttkt dạy chương dòng điện trong các môi trường
  158. Skkn Tích hợp có hiệu quả giáo dục ý thức phòng cháy chữa cháy khi sử dụng điện cho học sinh thpt trong giờ dạy học môn vật lí 
  159. Skkn lồng ghép có hiệu quả các kiến thức về bão từ và ảnh hưởng của bảo từ đối với đời sống và sức khỏe con người trong một số giờ dạy môn vật lí 
  160. Skkn ứng dụng đường tròn lượng giác để giải nhanh một số bài toán về sóng cơ
  161. Skkn ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý 12
  162. Skkn chuyên đề dạy học tích hợp liên môn “máy biến áp ba pha
  163. Skkn ứng dụng mô hình đóng thùng và dán keo tự động vào giảng dạy các học phần plc và điều khiển điện khí nén 
  164.  Skkn vận dụng kiểu dạy học phát hiện và giải quyết vấn đề trong dạy học vật lí 10 ở trường phổ thông
  165.  Skkn hướng dẫn học sinh có thể tự giải bài toán va chạm
  166. Skkn phân loại và phương pháp giải một số bài tập giao thoa sóng trên mặt nước
  167. Skkn phát huy thói quen và hứng thú cho học sinh trong việc chuẩn bị bài mới khi học môn vật lý
  168. Skkn thiết kế và sử dụng website dạy học vật lý trung học phổ thông 
  169. Skkn ứng dụng máy tính casio giải nhanh một số bài tập trắc nghiệm vật lý

   Previous Post Next Post

   Giáo trình đại học-Cao đẳng