Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học cấp THPT (SKKN môn Sinh học lớp 10, 11, 12)


Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm môn Sinh học cấp THPT (SKKN môn Sinh học lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất.
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn phương pháp giải bài tập di truyền có ứng dụng toán xác suất Skkn hướng dẫn làm nhanh bài tập sinh học phần di truyền học
 2. Skkn sử dụng sơ đồ hoá (grap) trong dạy học chương quy luật di truyền sinh học 12 thpt
 3. Skkn sử dụng các kỹ thuật dạy học tích cực vào dạy chủ đề tích hợp nitơ với thực vật cho học sinh lớp 11 ở trường thpt nghĩa dân
 4. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề tập tính ở động vật – sinh học lớp 11
 5. Skkn tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học – sinh học 12 thpt
 6. Skkn vận dụng algorit sáng chế trong dạy học di truyền học – sinh học 12
 7. Skkn khơi gợi hứng thú học tập môn sinh học ở học sinh yếu trong chương trình sinh học lớp 11 – phần chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật
 8. Skkn xây dựng phương pháp giải bài tập về cấu trúc di truyền của quần thể nội phối
 9. Skkn xây dựng phương pháp giải bài tập về cấu trúc di truyền của quần thể ngẫu phối và một số trường hợp mở rộng định luật hardy weinberg cho quần thể ngẫu phối
 10. Skkn bước đầu sử dụng công cụ mạng xã hội để hỗ trợ dạy học dự án một số bài trong chương trình sinh học phổ thông
 11. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy chương cơ chế di truyền và biến dị môn sinh học lớp 12
 12. Skkn hình thành kỹ năng trả lời câu hỏi ứng dụng thực tiễn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11
 13. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh qua chủ đề tập tính ở động vật – sinh học lớp 11
 14. Skkn tích hợp giáo dục phát triển bền vững vào trong dạy học phần sinh thái học – sinh học 12 thpt
 15. Skkn vận dụng algorit sáng chế trong dạy học di truyền học – sinh học 12
 16. Skkn bài toán xác suất trong sinh học 12
 17. Skkn ứng dụng bản đồ tư duy trong dạy và học sinh học
 18. Skkn ứng dụng phương pháp, kỹ thuật dạy học tích cực trong giảng dạy một số chủ đề sinh học
 19. Skkn ứng dụng phương pháp hỏi đáp tìm tòi bộ phận trong giảng dạy sinh học ở trường thpt
 20. Skkn thiết kế hệ thống câu hỏi để tổ chức cho học sinh ôn tập các kiến thức trong chương cấu trúc của tế bào (sinh học 10 nc)
 21. Skkn tổ chức hoạt động học tập theo nhóm nhằm nâng cao hiệu quả trong dạy học phần sinh học vi sinh vật lớp 10
 22. Skkn sử dụng grap trong giảng dạy phần chương ii – sinh học 10 bộ cơ bản
 23. Skkn sử dụng hoạt động khám phá để dạy học phần sinh học cơ thể bậc thpt
 24. Skkn sử dụng phiếu học tập trong ôn thi tốt nghiệp môn sinh học cấp trung học phổ thông
 25. Skkn thiết kế hệ thống câu hỏi để tổ chức cho học sinh ôn tập các kiến thức trong chương cấu trúc của tế bào (sinh học 10 nc)
 26. Skkn sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học
 27. Skkn tích hợp các kiến thức liên môn trong tìm hiểu về một số bệnh truyền nhiễm ở địa phương
 28. Skkn tìm hiểu và tuyên truyền tác hại ma túy và hivaids dưới hình thức sân khấu hóa trong ngoại khóa sinh học
 29. Skkn tìm hiểu và tuyên truyền tác hại ma túy và hivaids dưới hình thức sân khấu hóa trong ngoại khóa sinh học
 30. Skkn tìm hiểu về phương pháp dạy học theo dự án và thử nghiệm ứng dụng trong dạy học sinh học 12
 31. Skkn sử dụng phương tiện dạy học trong dạy và học môn sinh 11 cơ bản
 32. Skkn sử dụng grap trong giảng dạy chương iii và iv – sinh học 10 nâng cao
 33. Skkn sử dụng grap trong giảng dạy phần chương ii – sinh học 10 bộ cơ bản
 34. Skkn sử dụng bản đồ khái niệm trong dạy học sinh học
 35. Skkn sử dụng bài tập tình huống để rèn luyện cho học sinh kỹ năng so sánh và khái quát hóa trong dạy học phần tiến hóa, sinh học 12 cơ bản
 36. Skkn sinh học dạy học sinh học thpt theo hướng tích cực hóa bằng các hoạt động nhóm
 37. Skkn sinh học củng cố kiến thức bài học bằng bản đồ tư duy.
 38. Skkn rèn luyện kĩ năng suy luận trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền học bậc trung học phổ thông
 39. Skkn rèn luyện kỹ năng so sánh cho học sinh trong dạy học sinh học 11
 40. Skkn rèn luyện kỹ năng lập bảng hệ thống hóa kiến thức cho học sinh trong dạy học phần tiến hóa sinh lớp 12 ban cơ bản
 41. Skkn rèn luyện kĩ năng suy luận trong bồi dưỡng học sinh giỏi phần di truyền học bậc trung học phổ thông
 42. Skkn phương pháp xác định số loại kiểu gen trong quần thể
 43. Skkn phương pháp vận dụng bản đồ tư duy vào việc ôn tập một cách hiệu quả môn sinh học 12
 44. Skkn phương pháp xác định số loại kiểu gen trong quần thể
 45. Skkn phương pháp tích hợp giáo dục môi trường vào giảng dạy phần sinh thái học môn sinh học 12 ban cơ bản
 46. Skkn phương pháp lập ma trận cụ thể và đề thi của dạng đề 100% trắc nghiệm trong giảng dạy sinh học 12
 47. Skkn phương pháp giải bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong sinh học 12
 48. Skkn nâng cao kết quả học tập cho học sinh lớp 12 trường thpt trị an, thông qua kênh hình chương “di truyền học người”
 49. Skkn phối hợp các phương tiện dạy học để dạy bài 18, 19 (sinh học 10 ban cơ bản) có hiệu quả
 50. Skkn phương pháp xác định tần số trao đổi chéo đơn, tần số trao đổi chéo kép trong phép lai phân tích 3 cặp tính trạng
 51. Skkn phương pháp giải bài tập liên kết gen và hoán vị gen trong sinh học 12
 52. Skkn phòng chống tác hại thuốc lá trong trường học thông qua giảng dạy bộ môn sinh học ở trường thpt
 53. Skkn phối hợp các phương tiện dạy học để dạy bài 18, 19 (sinh học 10 ban cơ bản) có hiệu quả
 54. Skkn phát huy tính tích cực học tập của học sinh qua bài ôn tập chương i (sinh học 11 cơ bản)
 55. Skkn phát huy tính tích cực của học sinh qua tiết thực hành sinh hoc 11 bài 33. xem phim tập tính động vật
 56. Skkn xây dựng ma trận đề kiểm tra trắc nghiệm môn sinh học 12
 57. Skkn vận dụng bài tập tình huống để rèn luyện kỹ năng phân tích – tổng hợp trong dạy học phần sinh học cơ thể – sinh học 11, trung học phổ thông
 58. Skkn xây dựng ma trận đề kiểm tra theo hướng đánh giá năng lực học sinh (kiểm tra giữa học kì 2 sinh 10)
 59. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi ngắn giúp học sinh ôn tập học kì 1 sinh học 10 (cơ bản)
 60. Skkn vận dụng phương pháp dạy học nêu vấn đề vào giảng dạy bài 10, 11, 12 sinh lớp 12 ban cơ bản
 61. Skkn một vài kinh nghiệm ứng dụng công nghệ thông tin trong phần “sinh sản ở động vật ” môn sinh học 11 cơ bản
 62. Skkn ứng dụng toán xác suất vào giải nhanh một số bài tập quy luật di truyền
 63. Skkn một số bài thực hành sinh học 12
 64. Skkn một số nội dung thực hành sinh học lớp 10
 65. Skkn một số kinh nghiệm quản lý hoạt động tổ bộ môn phát huy tính tích cực của giáo viên tổ sinh – công nghệ trường thpt
 66. Skkn một số kinh nghiệm giải nhanh bài tập sinh học
 67. Skkn một số giải pháp nâng cao khả năng vận dụng kiến thức sinh học vào thực tiễn cho học sinh phổ thông
 68. Skkn một số giải pháp trong dạy học môn sinh giúp phát triển năng lực cho học sinh
 69. Skkn một số bài thực hành sinh học 12
 70. Skkn lồng ghép giáo dục giới tính vào chương trình sinh học 11 – cơ bản
 71. Skkn làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học
 72. Skkn kĩ thuật thiết kế và tổ chức dạy học bài 26, phần ii “các nhân tố tiến hoá”, sinh học 12 – cơ bản theo nhóm chuyên gia
 73. Skkn hướng dẫn học sinh sử dụng phiếu học tập trong ôn tập môn sinh học khối 10
 74. Skkn khai thác sử dụng kênh hình trong giảng dạy sinh học
 75. Skkn hướng dẫn học sinh tự làm một số dạng bài tập sinh học về xác suất
 76. Skkn hình thành nhận thức và hành động đúng để học sinh bảo vệ sức khỏe sinh sản
 77. Skkn xây dựng và sử dụng hệ thống câu hỏi, bài tập rèn luyện năng lực sáng tạo cho học sinh trong dạy học phần sinh thái học chương trình chuyên trung học phổ thông
 78. Skkn hướng dẫn học sinh phân biệt và làm một số dạng bài tập về lai một cặp tính trạng
 79. Skkn hệ thống và rèn luyện kĩ năng giải nhanh các bài toán trắc nghiệm cơ bản thuộc quy luật di truyền học quần thể
 80. Skkn hình thành kỹ năng “vận dụng kiến thức sinh học vào cuộc sống thực tiễn”
 81. Skkn hệ thống phương pháp giải bài tập cơ bản và nâng cao sinh học 12
 82. Skkn giáo dục sức khỏe sinh sản cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa
 83. Skkn giáo dục giới tính vị thành niên thông qua một số bài học môn sinh học 11
 84. Skkn bước đầu thực hiện thử nghiệm phương pháp dạy học theo dự án đối với môn sinh học 10
 85. Skkn di truyền quần thể
 86. Skkn dạy học môn sinh học 10 theo định hướng phát triển năng lực học sinh thông qua dạy học dự án
 87. Skkn bước đầu thực hiện thử nghiệm phương pháp dạy học theo dự án đối với môn sinh học 10
 88. Skkn áp dụng dạy học theo dự án và chuyên đề một số nội dung trong chương trình sinh 11 (ban cơ bản)
 89. Skkn bài toán xác suất trong sinh học 12
 90. Skkn một số phương pháp giải bài tập di truyền học quần thể phục vụ cho học sinh lớp 12 trường thpt kiệm tân
 91. Skkn một vài sáng kiến kinh nghiệm khi giảng dạy bài axit nuclêic và tuần hoàn máu theo phương pháp “ôn – giảng – luyện”
 92. Skkn hình thành kỹ năng trả lời câu hỏi ứng dụng thực tiễn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11
 93. Skkn giải bài tập quy luật di truyền thông qua phương pháp suy luận logic
 94. skkn sinh học thpt một số kỹ năng giải bài tập mcq (trắc nghiệm nhiêu đáp án)
 95. Skkn sinh học phân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học người
 96. Skkn tích hợp giáo dục giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên qua bộ môn sinh học ở trường thpt
 97. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11
 98. Skkn một số kinh nghiệm trong việc chuẩn bị tài liệu và tổ chức ôn tập môn sinh học, học kì i, cho học sinh lớp 12 ban khtn của trường thpt sông ray
 99. Skkn tích hợp giáo dục giới tính – sức khỏe sinh sản vị thành niên qua bộ môn sinh học ở trường thpt
 100. Skkn một số kinh nghiệm lồng ghép kiến thức giáo dục giới tính trong giảng dạy môn sinh học lớp 11
 101. Skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 102. Skkn “vận dụng toán xác suất, tổ hợp để giải nhanh một số dạng bài tập di truyền sinh học12”
 103. Skkn các biện pháp sử dụng sơ đồ graph trong dạy học phần củng cố sinh học lớp 11 cơ bản thpt
 104. Skkn một số biện pháp góp phần phát huy năng lực tự học của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học chương cơ chế di truyền và biến dị lớp 12
 105. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế bản đồ khái niệm dạy học phần 2 sinh học tế bào – sinh học 10 cơ bản nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh
 106. Skkn ứng dụng phần mềm conceptdraw mindmap và violet thiết kế dạy học chuyên đề nhiễm sắc thể (bài 5, 6 sgk sinh học 12 ban cơ bản)
 107. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương ii “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao
 108. Skkn sơ đồ hoá kiến thức chương i, ii phần v sinh học 12 ban cơ bản bằng phần mềm mindjet mindmanager
 109. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương ii “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao
 110. Skkn sơ đồ hoá kiến thức chương i, ii phần v sinh học 12 ban cơ bản bằng phần mềm mindjet mindmanager
 111. Skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy phần bài tập di truyền quần thể và tổ hợp xác suất sinh học 12 ban cơ bản
 112. Skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 113. Skkn một số biện pháp góp phần phát huy năng lực tự học của học sinh nhằm nâng cao hiệu quả dạy và học chương cơ chế di truyền và biến dị lớp 12
 114. Skkn một vài kinh nghiệm về phương pháp giảng dạy phần bài tập di truyền quần thể và tổ hợp xác suất sinh học 12 ban cơ bản
 115. Skkn một số dạng bài tập trong chuyên đề di truyền học quần thể sinh học 12
 116. Skkn bài tập sinh học 12 bài tập đa bội thể
 117. Skkn ứng dụng phần mềm conceptdraw mindmap và violet thiết kế dạy học chuyên đề nhiễm sắc thể (bài 5, 6 sgk sinh học 12 ban cơ bản), đã nâng cao kết quả học tập của học sinh trường thpt đinh tiên hoàng, gia lai
 118. Skkn vận dụng toán xác suất, tổ hợp để giải nhanh một số dạng bài tập di truyền sinh học12
 119. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin thiết kế bản đồ khái niệm dạy học phần 2 sinh học tế bào – sinh học 10 cơ bản nhằm nâng cao kết quả học tập của học sinh
 120. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy kết hợp với phương tiện trực quan và hoạt động nhóm nâng cao hiệu quả giảng dạy bài 35,36,37 chương ii “ nguyên nhân và cơ chế tiến hóa” sinh học 12 nâng cao
 121. Skkn kỹ thuật soạn giảng một tiết dạy sinh học bằng tiếng anh
 122. Skkn các biện pháp sử dụng sơ đồ graph trong dạy học phần củng cố sinh học lớp 11 cơ bản – thpt
 123. Skkn xây dựng bài tập thực nghiệm trong dạy học sinh học nhằm phát triển năng lực thực nghiệm cho học sinh phổ thông
 124. Skkn sinh học phân dạng và phương pháp giải các dạng bài tập di truyền học người
 125. Skkn tiếp cận, thực hành xây dựng câu hỏi theo quan điểm pisa để phát huy năng lực khoa học của học sinh trong dạy học chương ii – cảm ứng, sinh học 11
 126. Skkn phát triển kĩ năng giải bài tập “các quy luật di truyền” thông qua dạng toán “di truyền tương tác giữa các gen không alen”
 127. Skkn giáo dục giới tính và bình đẳng giới chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên
 128. Hình thành kỹ năng trả lời câu hỏi ứng dụng thực tiễn phần chuyển hóa vật chất và năng lượng sinh học 11
 129. Skkn tích hợp văn học việt nam vào dạy học sinh học thpt
 130. Skkn hướng dẫn học sinh tìm hiểu sự thay đổi vốn gen của quần thể dưới áp lực của các nhân tố tiến hóa
 131. Phương pháp giải bài tập tích hợp các quy luật di truyền
 132. Skkn lồng ghép giáo dục kĩ năng sống cho học sinh thông qua một số bài trong sinh học lớp 10
 133. Skkn thiết kế các bài tập tình huống để dạy học phần tiến hóa sinh học 12 cơ bản
 134. Skkn một số hoạt động thực tế của thầy và trò lớp 10s1 trường thpt kiệm tân về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
 135. Skkn hướng dẫn học sinh phân loại và tái sử dụng rác thải
 136. Skkn dạy học theo chủ đề tích hợp liên môn công nghệ 10 và sinh học 10, 11 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 137. Skkn thiết kế bộ câu hỏi trắc nghiệm dạng tìm dữ kiện đúng –sai môn sinh học dành cho học sinh khối 12 trường thpt nguyễn du
 138. Skkn làm tăng hứng thú cho học sinh qua hoạt động ngoại khóa trong bộ môn sinh học
 139. Skkn sử dụng phương pháp trực quan kết hợp với các phương pháp khác để giảng dạy sinh học nhằm phát huy tính tích cực, tự giác của học sinh trong việc tiếp thu kiến thức môn sinh học
 140. Skkn sưu tầm và sử dụng kênh hình để dạy bài 20 (thực hành) sinh học 10 cơ bản
 141. Skkn một số kĩ năng xử lí hình ảnh, phim trong dạy học sinh học thpt
 142. Skkn tích hợp giáo dục giới tính trong dạy học nội dung sinh học cơ thể động vật – sinh học 11
   Previous Post Next Post

   Giáo trình đại học-Cao đẳng