Like Page để cập nhật tài liệu mới ngay trên facebook nhé

Sáng kiến kinh nghiệm Công tác Chủ nhiệm cấp THPT (SKKN Chủ nhiệm lớp 10, 11, 12)


Dưới đây là link download Sáng kiến kinh nghiệm Công tác Chủ nhiệm cấp THPT (SKKNChủ nhiệm lớp 10, 11, 12), sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua site để tham khảo những tài liệu mới nhất. Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt ở trường trung học phổ thông
 2. Skkn một số biện pháp nâng cao chất lượng công tác chủ nhiệm lớp 10
 3. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong trường học trong công tác giáo dục đạo đức học sinh
 4. Skkn một số biện pháp góp phần giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt hiện nay Skkn một số biện pháp về công tác xã hội hóa giáo dục ở trường thpt hồng quang
 5. Skkn“một số phương pháp giáo dục học sinh cá biệt lớp 10
 6. Skkn những biện pháp quản lí nhằm nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức học sinh ở trường thpt vinh xuân , huyện phú vang, tỉnh thừa thiên huế trong giai đoạn hiện nay
 7. Skkn một số hoạt động trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh đoàn kết gắn bó
 8. Sáng kiến kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm ở trung tâm giáo dục thường xuyên
 9. Skkn một số hoạt động trong công tác chủ nhiệm giúp học sinh đoàn kết gắn bó
 10. Skkn một số giải pháp giáo dục tư tưởng, đạo đức học sinh thpt
 11. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh cá biệt
 12. Skkn vai trò của gvcn trong việc giáo dục đạo đức và hạn chế tình trạng bạo lực học đường
 13. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong công tác hướng nghiệp cho học sinh
 14. Skkn vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc hình thành đạo đức học viên ttgdtx
 15. Skkn ứng dụng “công nghệ thông tin vào hoạt động ngoại khóa” .
 16. Skkn phương pháp quản lý lớp học bằng các biện pháp giáo dục kỷ luật tích cực của gvcn
 17. Skkn nâng cao tinh thần đoàn kết, tính năng động, sáng tạo của học sinh thông qua vai trò của giáo viên chủ nhiệm
 18. Skkn một số kinh nghiệm giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp chủ nhiệm
 19. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống cho học sinh
 20. Skkn một số giải pháp đễ nâng cao chất lượng giáo dục học sinh lớp chủ nhiệm trong trường thpt
 21. Skkn một số trò chơi có thể áp dụng cho học sinh trong giờ sinh hoạt lớp trong nhà trường thpt
 22. Skkn một số biện pháp giúp đỡ, rèn luyện học sinh yếu và cá biệt trong lớp chủ nhiệm
 23. Skkn biện pháp nâng cao hiệu quả hoạt động phong trào của lớp chủ nhiệm thp
 24. Skkn quản lý học sinh qua công tác chủ nhiệm
 25. Skkn kinh nghiệm duy trì sĩ số trong công tác chủ nhiệm lớp
 26. Skkn công tác chủ nhiệm trong việc giáo dục học sinh yếu – kém và đạo đức học sinh thpt
 27. Skkn dạy phụ đạo một giải pháp hạ thấp tỷ lệ học sinh yếu, kém ở trường thpt võ trường toản
 28. Skkn công tác chủ nhiệm và quản lý học sinh
 29. Skkn biên soạn giáo trình giảng dạy thực hành môn học điều khiển khí nén và điện khí nén
 30. Skkn công tác chủ nhiệm lớp ở trường thpt định quán, huyện định quán, tỉnh đồng nai
 31. Skkn giáo viên gdcd phối hợp với giáo viên chủ nhiệm đánh giá, xếp loại hạnh kiểm của học sinh ở trường trung học phổ thông 32. Skkn chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 33. Skkn chủ nhiệm công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông

 34. Skkn một số kinh nghiệm của bản thân nhằm giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp chủ nhiệm
 35. Skkn một số biện pháp nhằm hạn chế nghỉ học của giáo viên chủ nhiệm
 36. Skkn facebook và bạo lực học đường ở một số trường thpt tỉnh gia lai.
 37. Skkn một số kinh nghiệm của bản thân nhằm giáo dục học sinh chưa ngoan ở lớp chủ nhiệm
 38. Skkn chủ nhiệm thpt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 39. Skkn biện pháp duy trì sĩ số cho giáo viên chủ nhiệm ở lớp có nhiều học sinh là người dân tộc thiểu số
 40. Skkn một số biện pháp hạn chế học sinh nghỉ học của giáo viên chủ nhiệm
 41. Skkn chủ nhiệm thpt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh trung học phổ thông
 42. Skkn giáo dục đạo đức cho học sinh thông qua các câu chuyện kể trong giờ sinh hoạt lớp
 43. Một số phương pháp giáo dục kỹ năng sống cho học sinh lớp chủ nhiệm
 44. Skkn giáo dục kỹ năng sống cho học sinh qua các trò chơi và hoạt động nhóm trong tiết chủ nhiệm
 45. Skkn giáo dục một số kĩ năng sống cho học sinh lớp 12 trường trung học phổ thông phước thiền
 46. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác phòng, chống bạo lực học đường ở trường trung học phổ thông thanh bình, huyện tân phú
 47. Skkn phương pháp rèn luyện đức tính trung thực cho học sinh lớp chủ nhiệm
 48. Skkn tổ chức hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp ở trường thpt
 49. Skkn đánh giá ảnh hưởng của game online đến kết quả học tập của học sinh và đề xuất giải pháp
 50. Skkn một số giải pháp nâng cao kĩ năng sống cho học sinh tại trường thpt long thành
 51. Skkn một số giải pháp nhằm làm tốt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh tại trường thpt lê hồng phong
 52. Skkn gvcn với vai trò xây dựng đội ngũ ban cán sự lớp tự quản đoàn kết, hiệu quả
 53. Skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả giáo dục an toàn giao thông cho học sinh lớp chủ nhiệm
 54. Skkn những giải pháp quản lý nâng cao chất lượng giáo dục đạo đức cho học sinh ở trường thpt phước thiền
 55. Skkn giáo dục kĩ năng sống cho học sinh trung học phổ thông thông qua công tác chủ nhiệm lớp
 56. Skkn giáo dục giá trị sống cho học sinh trường thpt trưng vương