SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN VẬT LÍ THCS (Skkn vật lý 6, 7, 8, 9)


Dưới đây là link download KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM MÔN VẬT LÍ LỚP 6-7-8-9 CẤP THCS, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site:
Hãy thường xuyên ghé qua để tham khảo những tài liệu mới nhất. 
Chúc bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn giếng nổi, dùng cho vùng ngập lụt ô nhiễm nước
 2. Skkn phương pháp giải một số dạng bài tập về khối lượng riêng, trọng lượng riêng phục vụ công tác bồi dưỡng học sinh giỏi vật lý thcs
 3. Skkn một số kinh nghiệm trong quá trình bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lí tại trường ptdtnt thcs krông ana
 4. Skkn một số kinh nghiệm trong định hướng giải bài tập cho học sinh khối 7 trường thcs lê đình chinh
 5. Skkn khai thác sử dụng hiệu quả kênh hình trong dạy học chủ đề “lực đẩy ác si mét sự nổi vật lí 8”
 6. Skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong giảng dạy môn vật lí 7
 7. Skkn-dạy tiết thực hành trong chương trình vật lí lớp 6
 8. Skkn tăng cường tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trong tiết học vật lí
 9. Skkn phân loại và giải bài tập nâng cao vật lý thcs –phần máy cơ đơn giản
 10. Skkn một số phương pháp giúp học sinh giải tốt bài tập vật lý 9
 11. SKKN một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường THCS
 12. SKKN tạo hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan vật lí 9
 13. SKKN phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường THCS -THPT
 14. Skkn-nghiên cứu khoa học sử dụng trò chơi môn vật lý để phát huy hiệu quả giảng dạy ở trường trung học cơ sở
 15. SKKN mội số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế nhiệt giai lý 6, lực đấy ác si mét lý 8 và hướng khắc phục khó khăn
 16. Skkn phân loại và hướng dẫn học sinh lớp 9 làm bài tập vật lý trong chương i điện học
 17. Skkn nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7
 18. Skkn-đề tài sáng kiến kinh nghiệm trong dạy học môn vật lý thcs ( thí nghiệm
 19. Skkn hướng dẫn học sinh thu thập, xử lý thông tin trong giảng dạy vật lý
 20. Skkn một số biện pháp cần thiết để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh
 21. Skkn hướng dẫn học sinh phân tích tìm lời giải cho một bài tập về mạch điện
 22. Skkn hướng dẫn học sinh khai thác, mở rộng, phát huy sáng tạo bài tập áp dụng định luật ôm trong sách giáo khoa vật lý lớp 9
 23. Skkn dạy một giờ lý thuyết vật lý đạt hiệu quả cao nhờ ứng dụng của tin học
 24. Skkn sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy vật lý để giờ học có hiệu quả hơn
 25. Skkn tổ chức học sinh làm thí nghiệm trong giờ vật lí (phần điện học)
 26. Skkn-giúp hs giải tốt bài tập quang hình vật lí 9
 27. Skkn-hướng dẫn học sinh giải bài tập về mạch điện có biến trở
 28. Skkn sử dụng thiết bị dạy học môn vật lý trong các giờ lên lớp
 29. Skkn- sử dụng thí nghiệm như thế nào trong giảng dạy vật lý để giờ học có hiệu quả hơn
 30. Skkn- sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy và học chương i- quang học - môn vật lí 7 ở trường thcs
 31. Skkn phương pháp giải bài toán điện một chiều lớp 9
 32. Skkn nghiên cứu soạn thảo hệ thống trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn nhằm kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức của học sinh chương điện học lớp 9
 33. Skkn phương pháp giải bài toán quang hình học lớp 9
 34. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và yêu thích môn vật lý
 35. Skkn phương pháp giải bài toán về chuyển động cơ học
 36. Skkn -phương pháp dạy học tích cực trong môn vật lý ở trường thcs - thpt
 37. Skkn- ứng dụng cntt vào đổi mới pp dạy học môn vật lý
 38. Skkn-phân loại và giải bài tập nâng cao vật lý thcs –phần máy cơ đơn giản
 39. Skkn-sơ đồ hóa các dạng toán chuyển động để ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi
 40. Skkn-phương pháp giải bài toán về chuyển động cơ học
 41. Skkn-tăng cường tổ chức cho học sinh làm thí nghiệm trong tiết học vật lí
 42. Skkn-một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường thcs
 43. Skkn-một số phương pháp giúp học sinh giải tốt bài tập vật lý 9
 44. Skkn-dạy tiết thực hành trong chương trình vật lí lớp 6
 45. Skkn-giải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh
 46. Skkn-một số phương pháp giải bài toán thực nghiệm trong chuyên đề nhiệt học
 47. Skkn vật lí 8-phân loại và pương pháp giải bài tập về đòn bẩy
 48. skkn vật lý 7 sự nóng chảy sự đông đặc
 49. SKKN nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học trong môn vật lý lớp 7
 50. Skkn nâng cao chất lượng dạy học vật lí 7 ở vùng đặc biệt khó khăn
 51. Skkn nâng cao chất lượng bồi dưỡng học sinh khá giỏi phần “bài tập thực nghiệm môn vật lý
 52. Skkn một số giải pháp nâng cao hiệu quả việc sử dụng đồ dùng, thiết bị môn vật lý ở trường thcs
 53. Sáng kiến kinh nghiệm phương pháp giải bài tập định lượng dạng đòn bẩy
 54. Skkn hướng dẫn học sinh phương pháp giải bài tập vật lí 9
 55. Skkn giúp học sinh tăng cường kỹ năng vận dụng kiến thức vật lý vào cuộc sống qua chương trình vật lý 7 – thcs
 56. Skkn phân loại và phương pháp giải bài tập điện học vật lí 9 nâng cao
 57. Skkn phương pháp giải bài tập vật lý 8 nâng cao phần nhiệt học
 58. Skkn rèn kĩ năng giải bài tập điện có liên quan đến cực trị
 59. Skkn nâng cao hiệu quả dạy và học môn vật lý 7 thông qua thí nghiệm của học sinh
 60. Skkn vận dụng phương pháp dạy và học tích cực trong môn vật lí 7
 61. Skkn tìm hiểu và hướng dẫn học sinh làm bài tập vật lý 6
 62. Skkn tổ chức hoạt động hình thành kiến thức từ thí nghiệm vật lý theo nhóm ở lớp vnen
 63. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn vật lí – lớp 6
 64. Skkn phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường vào giảng dạy môn vật lý 7
 65. Skkn giúp học sinh lớp 6 bước đầu làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lí 6
 66. Skkn một số phương pháp toán cho phần điện học vật lý 9
 67. Skkn phương pháp giải một số bài tập vật lý thcs
 68. Skkn tổ chức hoạt động hình thành kiến thức từ thí nghiệm vật lý theo nhóm ở lớp vnen
 69. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học môn vật lí – lớp 6
 70. Skkn phương pháp tích hợp bảo vệ môi trường vào giảng dạy môn vật lý 7
 71. Skkn giúp học sinh lớp 6 bước đầu làm quen và hình thành cách học bộ môn vật lí 6
 72. Skkn hướng dẫn học sinh giải bài tập áp dụng định luật ôm cho các đoạn mạch của vật lý lớp 9
 73. skkn một số phương pháp toán cho phần điện học vật lý 9
 74. Skkn tìm hiểu và hướng dẫn học sinh làm bài tập vật lý 6
 75. Skkn kinh nghiệm hướng dẫn học sinh giải bài tập về dòng điện một chiều
 76. Skkn hướng dẫn học sinh gải bài toán về mạch điện hỗn hợp không tường minh
 77. Skkn phương pháp bồi dưỡng học sinh giỏi môn vật lý 9 phần điện học
 78. Skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn vật lí ở cấp thcs”
 79. Skkn tích hợp giáo dục bảo vệ môi trường trong dạy học môn vật lí ở cấp thcs”
 80. Skkn giải thích định tính các hiện tượng quang học
 81. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học vật lý thcs
 82. Skkn một số biện pháp cần thiết để thực hiện tốt một tiết dạy học vật lí sát đối tượng học sinh có hiệu quả ở trường thcs hồng thuỷ
 83. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và yêu thích môn vật lý
 84. Skkn một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng thiết bị dạy học và sửa chữa đồ dùng dạy học bộ môn vật lí ở trường thcs
 85. Skkn một số phương pháp giải bài toán thực nghiệm trong chuyên đề nhiệt học
 86. Skkn một số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài “lực đẩy asimet” vật lý 8 và hướng khắc phục khó khăn
 87. Skkn phương pháp dạy học phần cơ học của môn vật lý 6
 88. Skkn một số biện pháp giúp học sinh lĩnh hội kiến thức và yêu thích môn vật lý
 89. Skkn sơ đồ hóa các dạng toán chuyển động để ôn tập và bồi dưỡng học sinh giỏi
 90. Skkn một vài kinh nghiệm sử dụng đồ dùng thí nghiệm có hiệu quả trong giảng dạy vật lý lớp 7
 91. Skkn phương pháp giải bài tập mạch cầu
 92. Skkn phương pháp ôn tập và tổ chức học sinh làm việc theo nhóm trong giờ học vật lý 7
 93. Skkn sử dụng phương pháp thực nghiệm trong dạy và học chương i quang học môn vật lí 7 ở trường thcs
 94. Skkn ứng dụng cntt vào đổi mới pp dạy học môn vật lý
 95. Skkn giúp hs giải tốt bài tập quang hình vật lí 9
 96. Skkn hướng dẫn học sinh rèn luyện kỹ năng thực hành thí nghiệm trong giờ học vật lý ở bậc thcs
 97. Skkn kinh nghiệm tích hợp nội dung giáo dục bảo vệ môi trường trong bài chống ô nhiễm tiếng ồn vật lý lớp 7 thcs
 98. Skkn lưu ý khi giải bài toán hệ hai vật chuyển động trên mặt phẳng nghiêng
 99. Skkn mội số vấn đề khó khăn gặp phải khi giảng dạy bài nhiệt kế nhiệt giai lý 6, lực đấy ác si mét lý 8 và hướng khắc phục khó khăn
 100. Skkn tích hợp liên môn trong dạy học bài gương cầu lõm vật lí 7
 101. Skkn một số kinh nghiệm giúp học sinh giải bài tập thấu kính vật lý 9
 102. Skkn phương pháp đổi mới dạy học tích hợp bảo vệ môi trường trong môn vật lí 7 trường thcs nông hạ
 103. Skkn kinh nghiệm hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập vật lý phần thấu kính
 104. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 9 giải bài tập về thấu kính
   Previous Post Next Post

   Giáo trình đại học-Cao đẳng