KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THCS MÔN NGỮ VĂN THCS ( Skkn ngữ văn 6, 7, 8, 9)


Dưới đây là link download của kho KHO SÁNG KIẾN KINH NGHIỆM THCS MÔN NGỮ VĂN 6, 7, 8, 9 CẤP THCS, sẽ thường xuyên cập nhật các bộ tài liệu mới trên site.
Chúc các bạn tìm được tài liệu đang cần.
 1. Skkn cách khai thác mới trong kỹ thuật sử dụng bản đồ tư duy nhằm phát huy hứng thú học tập môn ngữ văn của học sinh trung học cơ sở
 2. Skkn đưa phim truyền hình và phim tư liệu vào trong các tiết dạy môn ngữ văn 9 nhằm làm tăng hứng thú học tập cho học sinh
 3. Skkn hướng dẫn học sinh lớp 9 tham gia các hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học môn ngữ văn
 4. Skkn hướng dẫn học sinh giỏi môn ngữ văn lớp 9 tìm hiểu một số biện pháp tu từ cú pháp
 5. Skkn vài kinh nghiệm về việc dạy văn bản nhật dụng trong chương trình ngữ văn lớp 7
 6. Skkn một vài kinh nghiệm về vận dụng phương pháp dạy học trực quan vào dạy học từ ngữ trong chương trình ngữ văn 8
 7. Skkn một số kinh nghiệm trong công tác giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng môn ngữ văn 6
 8. Skkn một số kinh nghiệm phát triển năng lực học sinh qua giảng dạy văn bản nhật dụng ngữ văn 7 tại trường thcs lương thế vinh
 9. Skkn một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong giờ dạy ngữ văn 9
 10. Skkn một số kinh nghiệm hữu ích giúp học sinh học tốt môn ngữ văn 8
 11. Skkn vài kinh nghiệm về việc giảng dạy chương trình ngữ văn địa phương thcs (phần văn)
 12. Skkn rèn luyện kỹ năng làm văn miêu tả lớp 6
 13. Skkn hiệu quả của phƣơng pháp tích hợp kiến thức liên môn trong dạy học ngữ văn 6
 14. Skkn bàn về một số phƣơng pháp dạy thơ trung đại việt nam ở môn ngữ văn 7 trong nhà trƣờng
 15. Skkn giải pháp nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn lớp 9
 16. Skkn một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn 8
 17. Skkn phương pháp cảm thụ một tác phẩm thơ trữ tình
 18. Skkn nâng cao chất lượng giờ dạy qua phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực ở trường thcs
 19. Skkn những phương pháp dạy đọc – hiểu văn bản trong môn ngữ vănSkkn-Một cách đọc - hiểu văn bản trong bài Ngữ văn 8
 20. Skkn góp thêm một số ý kiến về phương pháp đọc – hiểu văn bản trong dạy học tích hợp ngữ văn thcs
 21. Skkn-Nâng cao hiệu quả một số tiết dạy thơ đường luật ở bộ môn Ngữ văn lớp 7,8
 22. Skkn -Xây dựng câu hỏi trong tiết học đọc - hiểu văn bản
 23. Skkn-Nâng cao chất lượng môn Ngữ văn bằng phương pháp sử dụng Bản đồ tư duy trong dạy học
 24. Skkn-Phát triển ngôn ngữ mạch lạc cho trẻ thông qua môn làm quen văn học thể loại truyện kể
 25. Skkn-phương pháp giảng dạy Ngữ Văn 6 Theo Dạng Sơ Đồ Tóm Tắt
 26. SKKN-Rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho HS lớp 9 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng
 27. Skkn-Kinh nghiệm dạy học ngữ văn thcs theo phương pháp đổi mới
 28. Skkn-Một số biện pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn 8
 29. SKKN -Phương pháp dạy học kiểu bài nghị luận văn học trong chương trình Ngữ văn lớp 9
 30. Skkn- Các biện pháp tu từ trong dạy học ngữ văn thcs
 31. Skkn-Xây dựng câu hỏi trong tiết học đọc - hiểu văn bản
 32. SKKN-Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Ngữ Văn 6 phần Tiếng Việt
 33. SKKN-Một vài suy nghĩ khi dạy văn bản -Bức tranh em gái tôi-Văn 6 - Tập II
 34. Skkn-Một số phương pháp giúp HS làm tốt bài văn trong chương trình ngữ văn 8
 35. Skkn-Hoạt động nhóm và tổ chức trò chơi trong dạy học môn ngữ văn thcs
 36. Skkn-Một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tiếng việt – trong chương trình ngữ văn 7
 37. Skkn-chuyên đề cơ bản của một số thể thơ trong chương trình ngữ văn 7
 38. SKKN- Phương pháp rèn kĩ năng làm văn tả cảnh cho học sinh lớp 6
 39. SKKN- Hướng dẫn học sinh cách phân đoạn phần Thân bài khi làm bài Văn tự sự trong phân môn Tập làm văn ở lớp 6
 40. Skkn-Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt- phân môn Từ ngữ trong trương trình Ngữ văn 7
 41. Skkn- Phương pháp kiểm tra đánh giá đạt hiệu quả môn ngữ văn cấp thcs
 42. SKKN- Sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ Ngữ Văn 6 phần Tiếng Việt
 43. Skkn-Một số biện pháp nâng cao chất lượng dạy học môn Tiếng Việt- phân môn Từ ngữ trong trương trình Ngữ văn 7
 44. Skkn-tích hợp nội dung học tập và làm theo tấm gương đạo đức hồ chí minh trong dạy học môn ngữ văn thcs
 45. Skkn-Sử dụng hệ thống câu hỏi tích hợp trong giờ văn
 46. SKKN rèn luyện kĩ năng viết văn nghị luận cho HS lớp 9 theo chuẩn kiến thức và kĩ năng
 47. skkn -kinh nghiệm dạy hôc ngữ văn thcs theo phương pháp đổi mới
 48. skkn rèn luyện và phát huy năng lực liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trung học cơ sở trong giờ ngữ văn
 49. skkn phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6
 50. skkn sử dụng đồ dùng trong giảng dạy ngữ văn 6
 51. Skkn-sử dụng đồ dùng dạy học tự tạo trong ngữ văn 7
 52. Skkn-tích hợp trong môn văn
 53. Skkn-''rèn luyện và phát huy năng lực liên tưởng, tưởng tượng của học sinh trung học cơ sở trong giờ ngữ văn
 54. Skkn- sử dụng đồ dùng trong giảng dạy ngữ văn 6
 55. Skkn-bài danh từ ngữ văn lớp 6
 56. Skkn-một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn bản nhật dụng ở trường thcs
 57. Skkn-nghiên cứu, giảng dạy thơ hồ chí minh ở trường trung học cơ sở
 58. Skkn-từ tiết trả bài nâng cao chất lượng viết văn cho học sinh
 59. Skkn-phương pháp sử dụng tranh minh hoạ trong dạy học bộ môn ngữ văn 6
 60. Skkn-một số giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học văn biểu cảm


 61. Skkn phương pháp kiểm tra đánh giá đạt hiệu quả môn ngữ văn cấp thcs
 62. Skkn một số phương pháp giúp học sinh làm tốt bài tập làm văn trong chương trình ngữ văn 8
 63. Skkn một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dạy học phân môn tiếng việt – trong chương trình ngữ văn 7
 64. Skkn hoạt động nhóm và tổ chức trò chơi trong dạy học môn ngữ văn thcs
 65. Skkn chiếu dời đô
 66. Skkn giúp học sinh học tốt môn ngữ văn 6
 67. Skkn dạy học tích hợp liên theo hướng phát triển năng lực và rèn kĩ năng sống cho học sinh qua văn bản “nước đại việt ta”
 68. Skkn dạy học thơ hiện đại việt nam lớp 9 theo định hướng phát triển năng lực học sinh
 69. Skkn bồi dưỡng phát triển năng lực tự học của hs lớp 6 thông qua giờ dạy “ôn tập văn miêu tả”
 70. Skkn ứng dụng cntt trong tiết dạy văn ở bậc thcs
 71. Skkn phương pháp giúp học sinh làm tốt văn nghị luận trong phân môn tập làm văn 7
 72. Skkn nâng cao hiệu quả sử dụng từ láy cho học sinh lớp 9 qua môn ngữ văn
 73. Skkn một số kinh nghiệm trong giảng dạy văn bản nhật dụng ở ngữ văn 8
 74. Skkn xây dựng hệ thống câu hỏi, bài tập theo định hướng phát triển năng lực học sinh trong chương trình sinh học 8
 75. Skkn tích hợp chuyên đề đạo đức hồ chí minh về lòng yêu thương và giúp đỡ con người; sống có nghĩa có tình trong môn ngữ văn lớp 9 để giáo dục học sinh
 76. Skkn sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy và học tích cực ở bộ môn ngữ văn trung học cơ sở
 77. Skkn rèn kĩ năng làm bài văn tả cảnh theo hướng phát triển năng lực cho hs lớp 6
 78. Skkn một số biện pháp rèn kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự chương trình khối 8,9 bậc trung học cơ sở
 79. Skkn tích hợp chuyên đề đạo đức hồ chí minh về lòng yêu thương và giúp đỡ con người; sống có nghĩa có tình trong môn ngữ văn lớp 9 để giáo dục học sinh
 80. Skkn một số biện pháp rèn kĩ năng tóm tắt văn bản tự sự chương trình khối 8,9 bậc trung học cơ sở
 81. Skkn một vài kinh nghiệm sử dụng sơ đồ graph để dạy một số tiết tiếng việt lớp 6, 7, 8
 82. Skkn hỗ trợ hs học ngữ văn thông qua một số ứng dụng công nghệ thông tin
 83. Skkn vận dụng kiến thức liên môn và phương pháp tích hợp để dạy văn bản nghị luận trung đại việt nam
 84. Skkn rèn kĩ năng viết văn nghị luận xã hội cho học sinh lớp 9
 85. Skkn một số biện pháp sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy và học môn ngữ văn thcs
 86. Skkn phát hiện, tuyển chọn và bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn thcs
 87. Skkn phát triển năng lực sử dụng từ ngữ cho học sinh lớp 6 qua việc phát hiện và chữa lỗi dùng từ trong bài văn miêu tả
 88. Skkn nâng cao kĩ năng viết đoạn văn biểu cảm cho học sinh lớp 7
 89. Skkn dạy truyện trung đại việt nam theo phương pháp đọc hiểu ở chương trình ngữ văn 9
 90. Skkn dạy văn bản nhật dụng trong chương trình ngữ văn thcs
 91. Skkn phương pháp dạy thơ trung đại việt nam lớp 7
 92. Skkn góp thêm một số ý kiến về phương pháp đọc – hiểu văn bản trong dạy học tích hợp ngữ văn thcs
 93. Skkn nâng cao hiệu quả cho tiết trả bài làm văn thcs
 94. Skkn nâng cao hiệu quả bồi dưỡng học sinh giỏi ngữ văn 9
 95. Skkn sử dụng sơ đồ tư duy trong giờ ngữ văn 6 – phần tiếng việt
 96. Skkn một số biện pháp sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy và học môn ngữ văn thcs
 97. Skkn một vài kinh nghiệm vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học ngữ văn cấp thcs
 98. Skkn một số kinh nghiệm dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh qua cụm văn bản nhật dụng trong chương trình ngữ văn 9
 99. Skkn một số biện pháp giúp dạy và học tốt văn biểu cảm trong phân môn tập làm văn ngữ văn 7
 100. Skkn một số biện pháp giúp dạy và học tốt văn biểu cảm trong phân môn tập làm văn ngữ văn 7
 101. Skkn một số biện pháp rèn kỹ năng đọc hiểu văn bản cho học sinh thcs
 102. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngữ văn thcs
 103. Skkn một vài kinh nghiệm về vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn tiếng việt lớp 6 (mô hình trường học mới việt nam) ởtrường thcstô hiệu
 104. Skkn rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho học sinh lớp 6
 105. Skkn một vài kinh nghiệm nhằm rèn kĩ năng nói cho học sinh thông qua tiết luyện nói môn ngữ văn ở trường thcs lê đình chinh
 106. Skkn biện pháp để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn ngữ văn lớp 6,7 ở trường thcs buôn trấp
 107. Skkn kinh nghiệm lựa chọn và sử dụng đồ dùng trực quan khi dạy một số văn bản trong chương trình ngữ văn ở trường ptdtbt thcs đăk kôi
 108. Skkn biện pháp để phát huy tính tích cực, chủ động của học sinh trong học tập môn ngữ văn lớp 9 ở trường thcs buôn trấp
 109. Skkn một vài kinh nghiệm về vận dụng phương pháp dạy học tích cực vào dạy phân môn tiếng việt lớp 6 (mô hình trường học mới việt nam) ởtrường thcstô hiệu
 110. Skkn một số giải pháp giúp học sinh lớp 6 khắc phục lỗi chính tả
 111. Skkn hiện tượng đa nghĩa trong một số đoạn trích của tác phẩm truyện kiều
 112. Skkn góp cách dạy một chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi môn ngữ văn bậc thcs đề mở và cách làm bài văn theo một số dạng đề mở
 113. Skkn ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học ngữ văn thcs
 114. Skkn rèn luyện và phát triển kỹ năng nói cho học sinh qua hoạt động nhóm trong giảng dạy ngữ văn 9
 115. Skkn “sử dụng bản đồ tư duy trong dạy và học tích cực ở bộ môn ngữ văn thcs”
 116. Skkn sử dụng bản đồ tư duy trong việc dạy và học tích cực ở bộ môn ngữ văn trung học cơ sở
 117. Skkn tổ chức hoạt động ngoại khóa văn học cho học sinh bậc trung học cơ sở
 118. Skkn hướng dẫn học sinh tự học góp phần nâng cao chất lượng môn ngữ văn 9
 119. Skkn tổ chức hoạt động ngoại khóa văn học cho học sinh bậc trung học cơ sở
 120. Skkn vấn đề chung và riêng trong tìm hiểu văn bản
 121. Skkn hướng dẫn học sinh tự học góp phần nâng cao chất lượng môn ngữ văn 9
 122. Skkn một số vấn đề về việc dạy từ hán – việt trong trường thcs
 123. Skkn một vài suy nghĩ về phương pháp dạy học ngữ văn theo hướng tích hợp ở trường thcs
 124. Skkn vận dụng kiến thức liên môn trong dạy học một số bài thơ trung đại việt nam lớp 7
 125. Skkn một số biện pháp rèn kĩ năng học văn cho học viên ở trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp tỉnh
 126. Skkn tích hợp kiến thức liên môn trong dạy – học môn ngữ văn 8
 127. Skkn một số biện pháp khắc phục tình trạng học sinh học yếu môn ngữ văn lớp 9
 128. Skkn một số phương pháp dạy thơ trung đại việt nam ở môn ngữ văn 7 trong nhà trường thcs
 129. Skkn một số kinh nghiệm phát huy tính tích cực, chủ động và sáng tạo của học sinh trong một giờ giảng văn ở trường thcs
 130. Skkn phương pháp làm bài nghị luận về một nhân vật trong tác phẩm truyện ( đoạn trích) trong chương trình ngữ văn 9
 131. Skkn vận dụng phương pháp tích hợp liên môn trong dạy học văn bản “những ngôi sao xa xôi”
 132. skkn HIỆU QUẢ CỦA PHƯƠNG PHÁP TÍCH HỢP KIẾN THỨC LIÊN MÔN TRONG DẠY - HỌC NGỮ VĂN 6
 133. Skkn rèn luyện kỹ năng viết văn bằng lời văn của mình (ngữ văn 6)
    Previous Post Next Post

    Giáo trình đại học-Cao đẳng